21 december 2015

Versturen van een ingebrekestelling, belangrijk voor ontbinden en vorderen schadevergoeding

Categorie: Procesrecht

In een aantal gevallen treedt het verzuim van rechtswege (automatisch) in.

  • Het verzuim treedt zonder ingebrekestelling in wanneer er sprake is van een fatale termijn. De wet spreekt van een ‘voor de voldoening bepaalde termijn’ die moet zijn verstreken, tenzij blijkt dat de termijn een ander doel heeft. Denk bijvoorbeeld aan de trouwjurk die een dag te laat wordt geleverd.
  • Dat is ook zo wanneer de verbintenis voortvloeit uit onrechtmatige daad of strekt tot schadevergoeding wegens wanprestatie en de verbintenis niet direct wordt nagekomen.
  • Ten slotte is geen ingebrekestelling nodig wanneer blijkt uit een mededeling van de schuldenaar (of uit zijn houding) dat hij de overeenkomst niet zal nakomen.

Geen ingebrekestelling verstuurd terwijl dit wel nodig was

Als gezegd treedt het verzuim in principe in wanneer de schuldenaar bij een schriftelijke aanmaning in gebreke wordt gesteld. In het geval er wordt overgegaan tot het ontbinden van de overeenkomst of het vorderen van schadevergoeding en er is niet juist in gebreke gesteld zal de rechter de vorderingen dan ook afwijzen. In de meeste gevallen zal dat lijden tot een proceskostenveroordeling. Het kan echter ook zo zijn dat de rechter concludeert dat er onterecht is ontbonden, dan kan een dergelijke procedure leiden tot zowel een proceskostenveroordeling als het moeten betalen van een schadevergoeding.

Ingebrekestelling – Conclusie

Een ingebrekestelling is soms noodzakelijk om een overeenkomst te kunnen ontbinden of om schadevergoeding te kunnen vorderen. Het is echter niet altijd duidelijk in welke gevallen het versturen van een ingebrekestelling verplicht is en in welke gevallen niet. Vanwege de vergaande consequenties is het echter verstandig om altijd een ingebrekestelling te verzenden. Beter verzonden en niet nodig, dan nodig en niet verzonden. In het geval er nog vragen zijn over de ingebrekestelling, verzuim, het vorderen van schadevergoeding of het ontbinden van een overeenkomst, neemt u dan vrijblijvend contact op