2 augustus 2018

Is de Wwft van toepassing op beleggingsinstellingen in crypto’s?

Categorie: Bestuursrecht

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft het begrip “cliënt” in haar artikel van 25 juli 2018 nog eens helder uitgelegd. Het begrip “cliënt” moet ruim worden opgevat: ook professionele tegenpartijen (waaronder de partij die crypto’s verkoopt aan of koopt van de beleggingsinstelling, degene die een ICO doet, tussenpersonen en platforms die handel in crypto’s faciliteren, moeten als cliënt van de (beheerders van de) beleggingsinstelling in crypto’s worden beschouwd. Bij die entiteiten moet dus ook een cliëntenonderzoek worden verricht.

Dat is geen normaal cliëntenonderzoek. Volgens de AFM moet dat een verscherpt cliëntenonderzoek zijn dat altijd moet worden uitgevoerd. Om de witwaspraktijken en de financiering van terrorisme tegen te gaan, hebben deze partijen een vergaande onderzoeksplicht. Het gaat hier om een verscherpt onderzoek, omdat de beleggingsinstelling die in crypto’s handelt, een verhoogd risico met zich meebrengt.

Customer Due Diligence: bij crypto’s extra maatregelen nemen?

De instelling dient bij een verscherpt onderzoek meer maatregelen te treffen dan normaal nodig zou zijn. Zo moeten er meer gegevens worden opgevraagd en dienen deze gegevens te worden gecontroleerd op echtheid om zodoende het hogere risico te beperken en te beheersen.

Voorbeelden van te nemen maatregelen zijn: het vergroten van de hoeveelheid informatie die voor een customer due diligence (CDD)-doeleinden wordt ingewonnen (bijvoorbeeld informatie over familieleden en naaste zakenpartners, bronnen van inkomsten, onderzoek naar ongunstige berichtgeving op internet, onderzoek naar de bedrijfsactiviteiten, et cetera) en het verifiëren van de documenten op echtheid (bijvoorbeeld door documenten van de cliënt te vergelijken met documenten van de belastingdienst, zoals aangiften omzetbelasting en inkomstenbelasting, kopieën van de externe accountant, loonstrookjes van de werkgever, et cetera). Dit onderzoek dient dan vervolgens periodiek te worden gedaan. Het betreft dus een continue verscherpt cliëntenonderzoek.

Welke bank is nog bereid crypto-bedrijven als klant aan te nemen?

Dit is een vraag die ik regelmatig gesteld krijg. Nederlandse banken worden steeds strenger gecontroleerd op hun beleid ten aanzien van crypto-klanten. Dat is logisch: activiteiten in crypto’s brengen nu eenmaal een verhoogd risico op witwaspraktijken en financiering van terrorisme met zich mee. Het zit hem met name in het feit dat via de handel in crypto’s de achterliggende entiteit verborgen kan blijven. Dat is ideaal voor de witwas- en financiering van terrorismepraktijken.

Een goede know-your-customer en anti money laundering procedure (KYC/AML procedure) helpt instellingen om het risico ten aanzien van de witwas- en financiering van terrorismepraktijken te mitigeren. In mijn andere blog leest u daar meer over. Blenheim Advocaten kan u assisteren bij het opstellen van deze procedures.

Wat zegt de vierde anti-witwasrichtlijn over crypto’s?

De vierde anti-witwasrichtlijn doet er nog een schepje bovenop. Voor onder meer banken geldt een nieuwe eis: er moet ook een verscherpt onderzoek plaatsvinden ten aanzien van correspondentrelaties. Wat zijn correspondentrelaties? Onder deze relaties worden de betrekkingen tussen financiële ondernemingen onderling beschouwd die zijn aangegaan waarbij diensten door de ene instelling aan de andere worden verleend onder andere voor diensten als contantenbeheer, geldovermakingen, transitrekeningen, valutawisseldiensten en effectentransacties. Hieronder kunnen dus ook platforms waar crypto’s worden verhandeld, vallen.

Volgens de AFM mogen (de beheerders van) de beleggingsinstellingen in crypto’s van hun correspondentrelaties en professionele tegenpartijen eisen dat ook zij dan onderzoek doen naar wie hun cliënten zijn, hoe die cliënten aan de crypto’s komen en wat de herkomst is van het geld. Alleen op die manier kunnen de beleggingsinstellingen in crypto’s achterhalen wie hun klant is en waar hun klant mee betaalt.

Daarnaast wordt door de AFM gezegd dat als er een nieuwe correspondentrelatie wordt aangegaan dat deze alleen dan wordt aangegaan indien deze door hoger leidinggevend personeel wordt aangenomen.

Advies nodig? Neem vrijblijvend contact op met ons.