23 mei 2014

Sportvereniging en huurbescherming

Categorie: Bestuursrecht

Huurcontract kantine of horeca sportvereniging

De kantine en/of clubhuis met horeca van een sportvereniging met sportfaciliteiten (een manege, voetbalvereniging, golfclub etc) is soms moeilijk vast te stellen om welke soort bedrijfsruimte het gaat. Bij een artikel 290-bedrijfsruimte heeft de huurder meer bescherming in de vorm van dwingend recht. Het huurcontract loopt in beginsel voor vijf plus vijf jaar (of tien jaar). De verhuurder heeft beperkte opzeggingsgronden. Indien de sportvereniging echter valt onder artikel 230a BW, dan is er meer contractsvrijheid en hoeft verhuurder bijvoorbeeld ook geen opzeggingsgrond te vermelden. Wel heeft de huurder van de sportfaciliteit dan de mogelijkheid een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter om ontruimingsbescherming te vragen. In feite wordt de huurovereenkomst dan een jaar verlengd.

Exploitatie kantine en huurcontract met sportvereniging bij de rechter

In een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 17 september 2013 ging het om een huurovereenkomst ter zake de kantine van een hockeyclub. De Hoge Raad heeft al eens bepaald dat kantines kunnen vallen onder bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, als de kantines voor het publiek toegankelijk zijn. De inhoud van het huurcontract voor de horeca/kantine speelt daarbij ook een rol. Inzake de hockeyclub meende de kantonrechter in eerste instantie dat de kantine van de sportvereniging niet voor algemeen publiek toegankelijk was, maar slechts voor leden en de uitspelende clubs. De rechter gaf daarmee een beperkte uitleg aan toegankelijkheid voor het publiek van het clubhuis. Het Gerechtshof meende echter dat de kantine wel voor het algemene publiek toegankelijk was. Ook buurtbewoners of belangstellenden kunnen immers gebruik maken van de faciliteiten van een sportclub.

Huurbescherming horeca sportvereniging

Welk huurrecht van toepassing is, zal ook afhangen van de inhoud van de huurovereenkomst. Indien een sportvereniging een meer besloten karakter heeft, zoals bijvoorbeeld een schietvereniging of een golfvereniging, de kantine van een manege, dan kan een huurovereenkomst voor de bar/ restaurant van het clubhuis onder artikel 230a vallen. Dan is geen sprake van middenstandsbedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW. Bij opzegging van de huur van deze horeca-ruimte kan dan verlenging van de huur (eigenlijk ontruimingsbescherming) aangevraagd worden bij de kantonrechter. Dat biedt de exploitant van de horeca enige huurbescherming.

Inhoud huurcontract sportvereniging

De sportvereniging doet er goed aan vast te stellen welk huurrechtregime van toepassing is. Dat kan kostbare procedures voorkomen. Vraag vrijblijvend advies aan onze advocaat huurrecht over uw sportvereniging.