3 mei 2021

Kassa: Keurmerk Vakkundig Gekeurd blijkt ‘wassen neus’

Categorie: Vastgoedrecht

Dit volledige artikel met interview is gepubliceerd op deze website.

Het keurmerk Vakkundig Gekeurd waarbij 65 keuringsbedrijven zijn aangesloten, en dat het kaf van het koren zou moeten scheiden met heldere algemene voorwaarden die zijn opgesteld samen met de Consumentenbond, is een wassen neus. Dat blijkt uit analyse van advocatenkantoor Blenheim dat de algemene voorwaarden van dit keurmerk vergeleek met die van een aantal aangesloten bedrijven op verzoek van Kassa. De organisatie achter het keurmerk erkent dat bedrijven ongewenste aanpassingen in de voorwaarden doorvoeren.

Het blijkt dat de algemene voorwaarden die diverse bedrijven hanteren afwijken van die van het keurmerk zelf. Ten nadele van de huizenkoper. Als iemand bijvoorbeeld een aankoopkeuring laat uitvoeren door het aangesloten keuringsbedrijf Q-Keur geldt een aansprakelijkheidslimiet van 10.000 euro. Een ander groot aangesloten keurbedrijf, Perfect Keur, heeft deze limiet op 4500 euro gesteld, met een eigen risico van 500 euro. Dat betekent dat als een consument te maken krijgt met een ondeugdelijke huizenkeuring en tegen veel hogere kosten aanloopt dan beraamd, hij niet meer dan dat bedrag kan claimen bij het keurende bedrijf.

“Terwijl gemiste bouwkundige schadeposten tot in de tonnen kunnen oplopen als je pech hebt”, stelt vastgoedadvocaat Marie-Louise van Kleef van kantoor Blenheim. “Consumenten worden op deze manier gewoon in de maling genomen”. Vakkundig Gekeurd stelt op haar website dat consumenten die kiezen voor een aangesloten keuringsbedrijf “verzekerd zijn van heldere, begrijpelijke afspraken”.

Van Kleef trof ook diverse zogenoemde zwarte clausules aan in de voorwaarden van Q-Keur en Perfect Keur die juridisch ontoelaatbaar zijn. Op de algemene voorwaarden van het keurmerk zelf heeft ze niets aan te merken.

Niet wenselijk

Rob Overduin van Vastgoedpro, de organisatie achter Vakkundig Gekeurd laat in een reactie weten op de hoogte te zijn van de verschillende algemene voorwaarden van bedrijven en zegt dit niet wenselijk te vinden. ‘In de algemene voorwaarden van het keurmerk zelf geldt een onbeperkte aansprakelijkheid bij bouwkundige missers. In de afgelopen periode hebben we moeten constateren dat veel verzekeraars de voorwaarden van het keurmerk niet accepteren en aanvullende voorwaarden stellen. Onder druk hiervan hebben diverse keurders hun voorwaarden noodgedwongen aangepast. Dit is uiteraard zowel voor de consument als de keurder een ongewenste situatie.’

Overduin gaat ervan uit dat de beperkende voorwaarden geen standhouden voor de rechter. “Maar uiteindelijk is daar niemand, zowel consument, verzekeraar als keurder niet mee geholpen. Iedereen is immers gebaat bij een snelle, transparante en rechtvaardige afhandeling als er onverhoopt een fout wordt gemaakt. Fouten zijn onvermijdelijk bij 40.000 keuringen per jaar, maar het moet dan wel netjes opgelost worden. Daarom voeren we momenteel gesprekken met verzekeraars en de branche om tot een harmonisatie van de voorwaarden te komen.”

Veel klachten

Blenheim advocaten zegt opvallend veel klachten te ontvangen over met name Perfect Keur, lid van Vakkundig Gekeurd, maar ook over de keurders van Eigen Huis Bouwkundig Advies van Vereniging Eigen Huis (VEH). De aansprakelijkheidslimiet heeft VEH gezet op 50.000 euro, maar ook dat is volgens Van Kleef aan de lage kant en aanvechtbaar in de rechtbank. Ook in de algemene voorwaarden van Eigen Huis, blijken zwarte clausules voor te komen die daar niet in mogen staan.

Vakkundig Gekeurd stelt dat inmiddels meer dan vijftig procent van alle bouwtechnische keuringen die in ons land worden gedaan door haar aangesloten bedrijven wordt uitgevoerd.

Zodra een fout na een bouwtechnische keuring boven water komt, dan moeten huizenkopers dat direct melden aan het keuringsbureau, want zij hebben volgens Blenheim een zogenoemde klachtplicht.