9 februari 2014

KiFiD: klacht indienen

Categorie: Bestuursrecht

KiFiD

Het KiFiD is het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Veel financieel dienstverleners zijn bij het KiFiD aangesloten. Op de website van KiFiD kunt u nagaan of uw financiële dienstverlener is aangesloten bij het KiFiD. Dat kunt u hier nagaan. Het KiFiD is een initiatief van brancheorganisaties binnen de financiële dienstverlening en de Consumentenbond. Het is een onafhankelijk klachteninstituut, maar haar dienstverlening wordt wel betaald door de aangesloten instellingen. Het is wel zo dat het KiFiD losgekoppeld is van de financiële sector en dat is vastgesteld in de statuten.

KiFiD klachtenprocedure

Het voordeel van een klachtenprocedure bij het KiFiD is dat het betrekkelijk laagdrempelig is. Het KiFiD eist wel dat een klacht eerst is ingediend bij de financieel dienstverlener. Als deze klacht is ingediend, moet u binnen drie maanden de klacht voorleggen aan de Ombudsman. De huidige Ombudsman van het KiFiD is de heer mr. A.C. Monster.

Dit is de eerste stap voor de behandeling van de klacht.

Klacht afgewezen: KiFiD

Op de website van KiFiD treft u een klachtformulier aan die u kunt invullen. Vaak is het verstandig om juridisch advies in te winnen over het indienen van een klacht. Het KiFiD zal namelijk de klacht beoordelen naar geldende wet- en regelgeving. Indien uw klacht niet gebaseerd kan worden op juridische standpunten, dan zal de klacht worden afgewezen.

Het kan daarom verstandig zijn eerst contact op te nemen met een advocaat. Van belang daarbij is dat het KiFiD ook een drempel kent. Indien uw vordering een bedrag van EUR 1.000.000,- te boven gaat, dan kan KiFiD uw klacht niet behandelen.

KiFiD: bindend advies

KiFiD biedt aan de aangesloten dienstverleners de mogelijkheid om van tevoren aan te geven of een advies van de Ombudsman bindend is of niet bindend is. Op dit moment heeft het overgrote gedeelte aangegeven dat zij zich zal neerleggen bij het advies van KiFiD.

Geschillencommissie

Als het advies van de Ombudsman tegenvalt, kan de klacht binnen drie maanden worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. Anders dan bij de Ombudsman, is daarvoor wel een kostenvergoeding vereist. De behandeling van de Geschillencommissie kost EUR 50,-, en EUR 100,- als de Ombudsman de klacht ongegrond heeft verklaard. De Geschillencommissie doet meestal bindende uitspraken voor partijen.

Commissie van Beroep

Als ook het oordeel van de Geschillencommissie tegenvalt, kan binnen zes weken het geschil worden voorgelegd aan de Commissie van Beroep. Voorwaarde is wel dat er meer dan EUR 25.000,- in het geding moet zijn. Hiervoor geldt een vergoeding van EUR 500,-. De Commissie van Beroep doet in laatste instantie een definitieve, bindende uitspraak.

KiFiD: burgerlijke rechter

Indien u het niet eens bent met de uitspraak van de financiële Ombudsman, dan kunt u altijd nog naar de burgerlijke rechter. Dat geldt ook in het geval van de Geschillencommissie.

Hoewel de burgerlijke rechter er niet aan gebonden is, zal een oordeel mogelijk wel kunnen meespelen voor de rechtbank. Het komt echter ook wel eens voor dat de uitspraken van KiFiD op verkeerde gronden zijn gebaseerd en dat daar bij de rechtbank geen waarde aan wordt gehecht.