30 november 2010

Koersgevoelige informatie

Categorie: Bestuursrecht, Wet financieel toezicht (Wft)

In de Wet op het financieel toezicht is het begrip ‘voorwetenschap’ als volgt omschreven:

“Bekendheid met informatie die concreet is en die rechtstreeks of middellijk betrekking heeft op een uitgevende instelling (…) welke informatie niet openbaar is gemaakt en waarvan openbaarmaking significante invloed zou kunnen hebben op de koers van de financiële instrumenten of de koers van daarvan afgeleide instrumenten.”

Het gaat dus om informatie waarvan een ‘significante’ invloed op de koers zou kunnen uitgaan. Het moet gaan om informatie die een redelijk handelend belegger waarschijnlijk zou willen gebruiken om zijn beleggingsbeslissingen op te baseren. Voor wat betreft de vraag of informatie concreet is, gaat het om een gebeurtenis waarvan je kunt verwachten dat deze gaat plaatsvinden, die gevolgen heeft voor de ontwikkeling van de (koers van) de onderneming.”

Een beursfonds moet koersgevoelige informatie onverwijld algemeen verkrijgbaar stellen aan het publiek (openbaar maken). De gedachte is dat een goede werking van de effectenmarkt gebaat is bij een situatie waarin beleggers volledig en correct worden geïnformeerd.

Marktmisbruik advocaat

Marktmisbruik schaadt de integriteit van de financiële markt. Naast handel met voorwetenschap kan gedacht worden aan marktmanipulatie (bijvoorbeeld zaken als ‘marking the close’, oftewel het proberen de slotkoers te manipuleren door aan-en verkoop, ‘scalping’, oftewel het verspreiden op fora van geruchten over beursfondsen, terwijl men ondertussen probeert te profiteren daarvan).

Publicatie vindt plaats door een persbericht dat wordt aangeboden aan de gebruikelijke financiële media (bijvoorbeeld het FD of de Financiële Telegraaf, vaak ook op de website van het beursfonds. Het persbericht moet ook altijd worden verstuurd aan de Autoriteit Financiële Markten.

Door een beursfonds kan openbaarmaking wel worden uitgesteld, maar dat kan alleen als er wordt voldaan aan drie voorwaarden:

  1. het uitstel dient een rechtmatig belang van de onderneming;
  2. door het uitstel wordt het publiek niet misleid;
  3. de onderneming kan de vertrouwelijkheid van deze informatie waarborgen.
  4. Het is niet toegestaan gebruik te maken van voorwetenschap. Op grond van artikel 5:57 Wft is het een ieder verboden voorwetenschap te delen of een derde aan te zetten tot het verrichten of bewerkstelligen van transacties (het zogenaamde ’tipverbod’). De regels van marktmisbruik zijn echter ook strafbaar gesteld en bij overtreding kan er een economisch delict worden gepleegd.
  5. De Autoriteit Financiële Markten heeft daarna diverse mogelijkheden om handhavend tegen het beursfonds op te treden.

Koersgevoelige informatie van advocaat

Als advocaat financieel recht kan ik u adviseren over koersgevoelige informatie. Zowel als u een bestuurder van een beursfonds bent, en als u een particulier bent. Als u geconfronteerd wordt met een informatieverzoek van de AFM, dan is het altijd raadzaam om een advocaat te raadplegen.