4 december 2016

Kort geding over sluiting horeca-zaak

Categorie: Handhaving

 

De gemeente kan bij overtreding van horeca-regelgeving een sanctie opleggen. De meest vergaande sanctie is intrekking van de horecavergunning en sluiting van het horecapand. De rechter zal zo’n besluit kritisch toetsen onder meer op de evenredigheid van dit besluit. Ik bespreek hieronder een voorbeeld.

Kort geding aanspannen tegen sluiting horecazaak

De horeca-eigenaar spant een kort geding aan tegen de sluiting van zijn horeca-bedrijf en vraagt schorsing van het besluit tot sluiting. De horeca-exploitant huurt de (boven)woning en het café van de derde-partij. Er is geluidsoverlast. In het café een hoeveelheid van 1,7 gram cocaïne is aangetroffen. Er is bij een bezoeker een boksbeugel aangetroffen en er waren niet toegelaten gokautomaten aanwezig. Ook zou in het café illegaal worden gepokerd. Bij het sluiten van de woning heeft de gemeente meegewogen datgene wat in het café en de loods is aangetroffen en dat de woonruimte, de loods en het café allemaal in gebruik zijn bij verzoeker. De burgemeester gaat over tot sluiting van de woning en het café. Lees ook: sluiting pand door gemeente.

Horeca-exploitant vraagt schorsing besluit tot sluiting gemeente

De exploitant stelt dat hij door de sluiting van het café in financiële nood komt . Hij kan niet op hele korte termijn een andere woning huren en kan de huur van zijn woning zonder inkomsten uit het café niet doorbetalen. Hij vindt dat had kunnen worden volstaan met een waarschuwing respectievelijk een kortere sluiting. De genoemde overlast heeft niets te maken met drugshandel maar betreft geluidsoverlast van het café. Het gemeentelijke Opiumbeleid is niet bedoeld om geluidsoverlast te beëindigen. Daarom heeft hij een voorlopige voorziening gevraagd aan de bestuursrechter om het besluit te schorsen.

Sluiting is te zware sanctie gemeente tegen horeca-overlast

De gemeente heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de exploitant wist van drugshandel in zijn café. In de bestuurlijke rapportage staat slechts dat dit uit onderzoek is gebleken. De gemeente heeft keuze uit meerdere sancties bij overtreding van horecaregels. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de gemeente onvoldoende heeft gemotiveerd waarom hij niet heeft volstaan met een sluiting van 6 maanden van het café. Het gaat niet om een grote hoeveelheid en een sluiting van 6 maanden ligt in dat geval volgens de beleidsregel voor de hand. De gemeente wordt geacht te handelen volgens haar eigen horecabeleid. Lees ook inzake een coffeeshop: bezwaarcommissie over sluiting pand.

Onvoldoende motivering van het besluit tot sluiting van de burgemeester

Hoewel de gemeente bij handhaving een ruime bevoegdheid heeft en de bestuursrechter uitoefening van deze bevoegdheid terughoudend pleegt te toetsen, laat onverlet dat de burgemeester zijn besluit wel goed moet motiveren en dat is hier niet gebeurd. De bestuursrechter schorst het besluit tot sluiting. Dat betekent dat het café weer open mag gedurende de bewaarprocedure. Omdat de voorzieningenrechter het verzoek toewijst, dient de gemeente aan de horeca-exploitant de proceskosten te vergoeden.

Uitspraak schorsing besluit tot sluiting horeca