7 januari 2016

Kosten hoger beroep

Categorie: Bestuursrecht

Kosten hoger beroep

In hoger beroep maakt u kosten van een advocaat en is griffierecht verschuldigd.

Als u in hoger beroep gaat van een uitspraak van de burgerlijke rechter dient u rekening te houden met de kosten van uw advocaat en daarnaast is griffierecht verschuldigd aan het Gerechtshof. Zie de tabel hieronder. Voor de advocaatkosten in hoger beroep kun u een prijsopgave vragen bij advocaat Mark van Weeren. Lees meer over advocaat en hoger beroep.

Of maak hier een proefberekening hoeveel het griffierecht is in een bepaalde zaak.

**Aard c.q. hoogte van de vordering of het verzoek**

**Griffierecht niet-natuurlijke personen**

**Griffierecht natuurlijke personen**

**Griffierecht onvermogenden**

Zaken met betrekking tot een vordering of een verzoek
– van onbepaalde waarde of
– met een beloop van niet meer dan € 12.500

€ 716

€ 313

€ 313

Zaken met betrekking tot een vordering of een verzoek met een beloop van meer dan €12.500 en niet meer dan € 100.000

€ 1.952

€ 716

€ 313

Zaken met betrekking tot een vordering of een verzoek met een beloop van meer dan € 100.000

€ 5.200

€ 1.628

€ 313