15 oktober 2010

Kraakwet toegepast in Bloemendaal

Categorie: Bestuursrecht

De politie heeft afgelpen week krakers ontruimt uit het voormalige PZ pand aan de Brederodelaan in Bloemendaal. Op grond van de Kraakwet die per 1 oktober 2010 van kracht is kon de politie hiertoe overgaan. Door de Kraakwet is kraken strafbaar geworden.

De gemeente Bloemendaal had aangegeven dat het pand gevaarlijk was voor de gezondheid wegens aanwezigheid van asbest in het gebouw.

Eigenaren kunnen per 1 oktober aangifte doen van kraak van hun eigendom en het openbaar ministerie verzoeken tot vervolging/ontruiming over te gaan. De eigenaar kan schadevergoeding vorderen van krakers van de door hen aangerichte schade. Daartoe zal een civielrechterlijk procedure gestart moeten worden.