6 oktober 2022

Livestream en achtergrondinformatie | Rechtszaak Coöperatie Laatste Wil tegen de Staat

Categorie: Procesrecht

Op maandag 10 oktober 2022 om 09.30 uur behandelt de rechtbank Den Haag de rechtszaak van de Coöperatie Laatste Wil (CLW) tegen de Staat. CLW en negenentwintig individuele eisers stellen dat de Staat onrechtmatig handelt door het strafrechtelijke verbod op hulp bij zelfdoding te handhaven.

Blenheim staat in deze zaak CLW bij. Dit doen wij samen met Vis & Van Reydt. Blenheim is hierin de belangenbehartiger van de eisende partij en heeft geen persoonlijke mening over of belang bij de inhoud van deze zaak.

De zitting kan door belangstellenden via deze livestream worden gevolgd.

De achtergrond

Al langere tijd staan Blenheim en Vis & Van Reydt de CLW en 29 mede-eisers bij tegen de Nederlandse Staat. Wetgeving verhindert de Nederlandse burger om zelf de regie over levenseinde kunnen nemen. Mocht je als Nederlander betrokken zijn bij hulp bij zelfdoding, ben je strafbaar. Ook het toestaan van een laatste-wil-middel wordt door de Nederlandse staat geblokkeerd. De enige weg tot legale levensbeëindiging is via een euthanasiearts, die echter gebonden is aan uitzichtloos en ondraaglijk lijden met een medische grondslag.

CLW strijdt in deze zaak voor Nederlanders die ook níet uitzichtloos lijden. Nederlanders die hun leven voltooid achten of zelfstandig uit het leven willen stappen, met steun van hun naasten. Ook zij moeten volgens CLW zelf kunnen bepalen wanneer het juiste moment voor de dood is gekomen en de manier waarop zij zelf, in eigen regie, afscheid nemen van het leven.

Het proces

Het proces tot nu toe is uniek te noemen. Omdat het een gevoelig en intiem onderwerp is dat veel mensen raakt, pijn en/of verdriet doet, is besloten dit heel grondig en met respect voor nabestaanden te behandelen. Maar ook met respect richting mensen en partijen met een andere mening over dit onderwerp.

In het proces tot nu toe wordt daarom ook niet alleen gebruik gemaakt van input die voortkomt uit leden en ambassadeurs van CLW, maar er is ook gesproken met een groot aantal betrokkenen dat eigen regie over hun levenseinde wil houden, alsook met nabestaanden die met de harde realiteit van het verbod op hulp bij zelfdoding zijn geconfronteerd. Nabestaanden die, veelal, aangeven dat juist dat verbod hun dierbare in eenzaamheid heeft doen sterven.

Dit is gedaan om geen eenzijdig beeld vanuit een onpersoonlijke stichting te krijgen, maar om de echte verhalen te vertellen en te laten zien wat de huidige wetgeving doet met mensen die daardoor worden geraakt. Dit levert zeer indrukwekkende verhalen op.

Toen we dit proces zijn gestart, was er nog weinig rechtspraak over deze materie. Het Europees Hof heeft wel al lange tijd erkend dat het grondrecht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer ook de beslissing over het eigen levenseinde, alsmede het moment waarvan en de manier waarop beschermt. Maar gedurende de voorbereiding van het proces volgden in dezelfde lijn uitspraken van de hoogste grondwettelijke rechters uit Duitsland en Oostenrijk, met – kort gezegd – als uitkomst dat een verbod tot (hulp bij) zelfdoding ongrondwettelijk is. Dit heeft de CLW, de mede-eisers en ook ons alleen maar bevestigd dat de insteek in dit traject de juiste is en dat het ook in Nederland tijd is voor daadwerkelijke rechtsbescherming over het eigen levenseinde in eigen regie.

De zitting op 10 oktober

Vanwege de enorme belangstelling voor deze zaak zit de rechtszaal volledig vol. Als alternatief en vanwege de grote belangstelling is er ook een livestream die door De Rechtspraak is gepubliceerd. De zitting is hier live via de stream te bekijken.

Omdat er veel vraag en behoefte is aan duiding en uitleg wat er tijdens de zitting besproken wordt, is door de CLW een grote ruimte in een hotel naast de rechtbank afgehuurd waar de livestream gevolgd kan worden en waar door de advocaten van Blenheim en van Vis & Van Reydt extra duiding wordt gegeven. Zo krijgt iedereen de kans om de zitting te volgen, maar ook om vragen te stellen aan advocaten die de zaak inhoudelijk kennen.

 

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn Zelfmoord. Praat erover. Tel: 0800-0113 (gratis), 113 (regulier tarief) of www.113.nl.