6 april 2017

Rechter matigt boete gemeente wegens verhuur aan toeristen

Categorie: Bestuursrecht

Verhuur airbnb gestraft met boete – matiging boete door rechter

Verhuur aan toeristen ligt gevoelig bij de gemeente Amsterdam. Een huiseigenaar wordt zonder wettelijke grondslag belemmerd verhuur. Dat is inbreuk op het eigendomsrecht door de gemeente. Ook in deze zaak speelde dat. Deze eigenaar tegen een bestuurlijke boete op van EUR 24.000 terwijl hij zelf heeft gemeld dan zijn huurder aan toeristen verhuurde. Het pand werd op internet te huur aangeboden, waarbij voor onderscheidenlijk drie nachten en een nacht kon worden geboekt, ofwel shortstay verhuur. Volgens de gemeente eigenaar van het pand als overtreder worden aangemerkt. De overtredingen kunnen aan hem worden toegerekend, nu hij niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij niet wist of niet kon weten dat de woonruimten aan toeristen werden verhuurd, aldus het college. Lees ook: boete illegale airbnb-verhuur.

Eigenaar krijgt boete voor verhuur toeristen

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 15 oktober 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BF8999) is de overtreder degene die het desbetreffende wettelijke voorschrift daadwerkelijk heeft geschonden. Dat is in de eerste plaats degene die de verboden handeling fysiek heeft verricht. Daarnaast kan in bepaalde gevallen degene die de overtreding niet zelf feitelijk heeft begaan, doch aan wie de handeling is toe te rekenen, voor de overtreding verantwoordelijk worden gehouden en derhalve als overtreder worden aangemerkt. Meer hierover: boetebesluit short-stay.

Matiging boete door rechter

Na het vermoeden van een overtreding (verhuur aan toeristen) in zijn eigen pand was gerezen, heeft de pandeigenaar het makelaarskantoor dat vermoeden via “Meldpunt Zoeklicht” bij de gemeente heeft laten melden. Gelet op het ontbreken van informatie bij het “Meldpunt Zoeklicht” over hetgeen het college van de verantwoordelijke eigenaar en/of verhuurder naast een melding in verband met een mogelijke overtreding van de Huisvestingswet verwacht, de achtergrond van het meldpunt en de omstandigheid dat de huiseigenaar de overtreding zelf heeft gemeld, ziet de rechter aanleiding de door de gemeente opgelegde opgelegde boete met 25% te matigen.

Deadvocaten van Blenheim procederen regelmatig over opgelegde bestuurlijke boetes. Vraag vrijblijvend een advocaat bestuursrecht van Blenheim uw situatie te beoordelen.

Uitspraak over matiging boete verhuurder