11 september 2022

Miljardenclaim tegen Philips in slaapapneuaffaire

Categorie: Ondernemingsrecht

De beurskoers van Philips geeft de schrik van de aandeelhouders van Philips treffend weer. Nadat het nieuws bekend werd dat apneuapparaten door Philips moesten worden teruggeroepen kelderde de beurskoers. Ook nam bestuursvoorzitter Frans van Houten voortijdig afscheid. Frans van Houten werd vervolgens opgevolgd door Roy Jakobs, die nu het dreigement van de VEB voor zijn kiezen krijgt.

Het voortraject van een procedure bij de Ondernemingskamer

VEB kan niet zo maar naar de Ondernemingskamer stappen. Zij dient:

  • eerst in een bezwarenbrief haar zorgen te uiten;
  • vervolgens moet zij het bestuur van Philips een termijn geven om inhoudelijk op de bezwarenbrief te reageren;
  • indien de reactie van het bestuur van Phillips te wensen overlaat, zal de VEB via een verzoekschrift een procedure kunnen beginnen bij de Ondernemingskamer.

 De Ondernemingskamer wijst geen schade toe

Voorafgaande aan het instellen van een procedure, is het van belang is echter dat de Ondernemingskamer geen schade toewijst. Daarvoor is een separate procedure noodzakelijk, bij een andere rechtbank. Sterker nog, de procedure bij de Ondernemingskamer kan zich helemaal niet uitlaten over eventuele schadeposten. Daarvoor is een bodemprocedure bij de rechtbank Amsterdam het geijkte pad. De uitkomst van een eventuele procedure bij de Ondernemingskamer kan wél als bewijs dienen om de vordering strekkende tot schade te onderbouwen in een bodemprocedure bij de rechtbank Amsterdam. Maar ook niet meer dan dat.

Belanghebbenden kunnen onderdeel worden van de enquêteprocedure

Dit neemt niet weg dat een procedure bij de Ondernemingskamer erg vervelend kan uitpakken voor Philips. Naast de VEB mag iedere belanghebbende kan een verweerschrift indienen bij de Ondernemingskamer om zijn of haar stem te laten horen. Dit ontaardt soms in een Poolse landdag (zie de mondelinge behandeling bij SNS) waar advocaten slechts spreektijd van maximaal 2 minuten toebedeeld krijgen.

Een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken bij Philips

Indien een onderzoek door de Ondernemingskamer wordt toegewezen krijgt een onderzoeker de taak om elke steen om te draaien. Deze onderzoeker spit e-mailcorrespondentie door, zoekt naar (bestuurs)notulen en hoort direct betrokkenen. Dit heeft nogal verstrekkende gevolgen en zal dus voor Philips onwenselijk zijn. Na het onderzoek kan de Ondernemingskamer overgaan tot het gelasten van zogeheten “eindvoorzieningen”, die bijvoorbeeld kunnen resulteren in ontslag van een bestuurder.

Vragen over (het starten van) een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer? Neem contact op met Blenheim

Een procedure bij de Ondernemingskamer is uniek, maar ook behoorlijk verstrekkend. Van belang is om tijdens een procedure gedurende iedere stap bijstand te krijgen door een daarin gespecialiseerde advocaat. Bent u terechtgekomen in een procedure bij de Ondernemingskamer? Of heeft u ruzie met uw aandeelhouder of bestuurder en wilt u stappen ondernemen? Schroom dan niet om contact op te nemen met de advocaten van Blenheim. Zij hebben jarenlange ervaring opgedaan en denken graag met u mee, zodat u zo efficiënt mogelijk de procedure insteekt.