12 juni 2013

Nederlandse Corporate Governance Code – Code Tabaksblat

Categorie: Bestuursrecht

De code is onderverdeeld in vijf hoofdstukken:

I) naleving en handhaving van de code;

II) het bestuur;

III) de raad van commissarissen;

IV) de (algemene vergadering van) aandeelhouders; en

V) de audit van de financiële verslaggeving en de positie van de interne audit functie en van de externe accountant.

De Nederlandse corporate governance code is in 2003 door de toenmalige Commissie Tabaksblat vastgesteld. In december 2008 is de Code geactualiseerd door de Commissie Frijns. De geactualiseerde Code is op 1 januari 2009 in werking getreden.

Indien u vragen heeft over de code en/of vragen heeft of de code voor uw onderneming, alhans de inrichting daarvan, gevolgen heeft, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met advocaat vennootschapsrecht mr. Jeroen Latour (020-5210100).