15 september 2013

Ontslagvergoeding in het nieuwe ontslagrecht

Categorie: Arbeidsrecht

De rechters hebben positief gereageerd op het ontslagrecht dat op het punt staat ingrijpend gewijzigd te worden. Daar waar het kabinet spreekt van een vereenvoudiging van het ontslagrecht, denken de rechters juist dat er meer rechtszaken uit het nieuwe ontslagrecht zullen voortvloeien. De rechters achten positief dat het verschil tussen de uitkomst van de UWV Werkbedrijf procedure en de ontbinding via de kantonrechter zal verdwijnen. De omstandigheid dat voortaan een hoger beroep mogelijk is, maakt ook dat de rechters positief reageren.

Ontslagvergoeding in het nieuwe ontslagrecht

Wel verwachten de rechters meer procedures. Met name ontslagvergoeding onder het nieuwe recht zal voor juridische complicaties zorgen en het leerstuk van de transitievergoeding. Deze vergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per dienstjaar bij een dienstverband tot tien jaar en een half maandsalaris per dienstjaar voor ieder jaar dat het dienstjaar langer heeft geduurd dan tien jaar.

De vergoeding is gemaximaliseerd tot een bedrag van EUR 75.000,-. Indien de werknemer meer verdient dan EUR 75.000,- per jaar, kan het gemaximaliseerd worden tot een jaarsalaris. Pogingen tot employability (het van werk naar werk helpen door de werkgever) kunnen van de vergoeding worden afgetrokken.

Deze regel laat onverlet dat een werknemer altijd een gang naar de rechter kan maken, waarbij de werknemer om een extra vergoeding kan verzoeken. Immers, indien de rechter van oordeel is dat de werkgever ernstig verwijtbaar is geweest en het grotendeels aan hem te wijten is, kan de vergoeding verhoogd worden boven het hiervoor genoemde bedrag van EUR 75.000,–. Deze vergoeding kent geen maximum.