4 februari 2021

NOW3-regeling – Aanpassingen

Categorie: Arbeidsrecht

Sinds november 2020 kunnen werkgevers subsidie aanvragen op basis van de Derde Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW3). Deze maatregel is opgedeeld in drie verschillende periodes, te weten de derde, vierde en vijfde tranche. Hierover informeerden wij u in reeds onze eerdere blog.

In eerste instantie was met deze regeling beoogd om tot een versobering van het steunpakket te komen. Echter, begin december 2020 besloot het kabinet al dat de geplande versoberingen in de derde tranche van de NOW regeling (in de periode tussen 1 oktober 2020 en 1 januari 2021) niet werden doorgevoerd. Als gevolg hiervan konden werkgevers onverminderd aanspraak maken op een subsidie van maximaal 80% van de loonsom bij een omzetdaling van tenminste 20%.

Later werd besloten om ook in de vierde tranche (in de periode tussen 1 januari 2021 en 1 april 2021) het maximale subsidiebedrag op 80% te houden en de minimale omzetdaling niet te verhogen. Eind januari 2021 heeft het kabinet aangekondigd in het geheel van de beoogde versoberingen af te zien (tot 1 juli 2021) en de NOW-regeling met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 verder uit te breiden. Onderstaand informeren wij u over deze wijzigingen.

NOW3 – regeling in de periode tussen 1 januari en 1 juli 2021

Zoals gezegd zal de NOW-regeling worden uitgebreid en worden aangekondigde versoberingen tot 1 juli 2021 in elk geval niet doorgevoerd. Het gaat om de volgende punten:

  • Het bedrag van de subsidie wordt verhoogd van maximaal 80% van de totale loonsom naar maximaal 85% van de totale loonsom.
  • Bij een omzetdaling van minimaal 20% komt een werkgever in aanmerking voor subsidie. Deze drempel wordt dus niet verhoogd, zoals eerder werd aangekondigd.
  • Bij een loonsomdaling tot 10% zal bij definitieve vaststelling van de subsidie (achteraf) geen correctie worden toegepast op het te ontvangen bedrag aan subsidie. Voor zover dat percentage wordt overstegen, zal de correctie enkel worden toegepast op het teveel gedaalde deel van de loonsom. Eerder had het kabinet aangekondigd dat dit zogenoemde ‘’vrijstellingspercentage” verder zou worden uitgebreid in de vierde en vijfde tranche. Echter, van deze uitbreiding wordt eveneens afgezien.

Hoewel dit geen nieuwe voorwaarde is, wijst het kabinet er nogmaals op dat werkgevers zich moeten inspannen voor werknemers die worden ontslagen (of waarvan de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd), in de begeleiding naar ander werk. In dat kader is de werkgever bij bedrijfseconomisch ontslag ook verplicht contact op te nemen met de NOW-telefoon van het UWV om de begeleiding van de werknemers te bespreken. Heeft de werkgever geen contact gehad met het UWV, dan kan het subsidiebedrag met 5% worden gekort.