16 september 2016

Onrechtmatige concurrentie en geheimhoudingsbeding na faillissement

Categorie: Faillissementsrecht

In een arbeidsovereenkomst kan een geheimhoudingsbeding en een relatie- en concurrentiebeding overeen worden gekomen. Deze beperken de werknemer na het einde van het dienstverband.

Hoe zit het indien de werkgever failliet gaat en hoe staat het dan met deze bedingen?

Daar heeft de Rechtbank Midden-Nederland recentelijk een uitspraak over gedaan. De eindconclusie in deze zaak was dat de relatie- en geheimhoudingsbedingen na opzegging van het dienstverband door de curator vervallen.

Wat was de casus?

TravMedia Company en TravMedia Groep zijn in oktober 2015 failliet verklaard. Travelpro en de gefailleerden zijn beiden uitgever voor reisvakbladen en al jaren elkaars grootste concurrent.

Travelmedia (onderdeel van Travelpro) heeft het biedproces voor een doorstart gewonnen en alle activa van de gefailleerden zijn aan haar overgedragen. In dezelfde periode heeft een aantal werknemers van de gefailleerden een aanbod geaccepteerd om bij een nieuw reisvakblad (Travel times) te komen werken. Dit blad wordt opgezet door L. senior, de oud bestuurder/enig aandeelhouder van de gefailleerden.

De curator en Travelmedia proberen in kort geding ongeoorloofde concurrente te voorkomen. De rechter is van mening dat het voornemen om verder te gaan met een concurrerende onderneming op zichzelf genomen niet onrechtmatig is. Het opgestelde plan heeft echter wel een onrechtmatig karakter omdat expliciet wordt vermeld dat de bedrijfsinformatie van de gefailleerden veilig moet worden gesteld. Daarnaast heeft L. senior oud werknemers benaderd. Ook handelde hij onrechtmatig door op social media te melden dat de harde kern van de gefailleerden meegaat naar zijn nieuwe onderneming.

L. senior en zijn onderneming worden voor de duur van één jaar verboden om de voormalige relaties te benaderen of voor hen te werken. Het gevorderde verbod om op enigerlei wijze gebruik te maken van de personeelsleden van de gefailleerden is te verstrekkend. Zonder concurrentie, relatie- en/of geheimhoudingsbeding is concurrentie alleen verboden als met behulp van de vertrouwelijke informatie duurzame relaties van de ex-werkgever worden benaderd. En aldus, met behulp van de know how en de goodwill die bij de ex-werkgever zijn opgedaan, afbreuk wordt gedaan aan dienst bedrijfsdebiet. Nu de curator de arbeidsovereenkomst in het kader van het faillissement heeft beëindigd, zijn de werknemers niet langer gehouden aan een geheimhoudingsbeding danwel een relatiebeding.

Het als groep overstappen van meerdere werknemers naar de concurrent is slechts onrechtmatig jegens de oud werkgever als vervolgens gebruik wordt gemaakt van bij de oude werkgever opgedane kennis en gegevens. Het concurrentiebeding vervalt niet door een faillissement maar een beroep erop wordt wel sneller ontoelaatbaar geacht.

Voor verdere vragen over dit onderwerp en andere vragen over het arbeidsrecht kan u vrijblijvend contact opnemen