5 februari 2019

Onterecht gebruik criteria ‘toerekenbare schijn’

Categorie: Bestuursrecht

Onterecht gebruik criteria ‘toerekenbare schijn’

Is er een overeenkomst ontstaan wanneer de toerekenbare schijn ontbreekt? Waar het Hof zegt van niet, blijkt de Hoge Raad van een andere mening.

De casus in kwestie – faillissement Basic Fit

Wanneer faillissement dreigt voor vennootschap ‘Basic Fit Fitness Investments’ (“BFFI”) draagt de groot aandeelhouder zijn aandelenpakket over aan Unisphere Holdings NV (“Unisphere”) . Het advocatenkantoor waar BFFI normaliter mee werkt belt hierop Unisphere om duidelijkheid te krijgen met betrekking tot de nog openstaande facturen. Een van de bestuurders van Unisphere staat het kantoor te hoor en stelt dat “het in orde komt”.

Totstandkoming borgstelling

Wanneer puntje bij paaltje komt wordt er niet betaald door BFFI en start het advocatenkantoor een rechtszaak waarin het beargumenteert dat Unisphere en/of de bestuurder zich borg hebben gesteld. De rechtbank oordeelt dat de bestuurder persoonlijk niet aansprakelijk is, echter Unisphere moet wel betalen.

Het Hof denkt hier anders over en stelt Unisphere toch nog in het gelijk: er is geen borgstelling tot stand gekomen. Dit wordt gebaseerd op 2 overwegingen. Allereerst stelt het Hof dat uit het telefoongesprek niet is gebleken dat de bestuurder als vertegenwoordiger van Unisphere handelde; de gerechtvaardigde schijn tot vertegenwoordiging werd namelijk niet gewekt. En ten tweede kon het advocatenkantoor geen gerechtvaardigd vertrouwen ontlenen aan de telefoongesprekken en e-mails met betrekking tot de borgstelling.

De Hoge Raad; vertegenwoordigingsbevoegdheid van een bestuurder

Wat is hier nu precies aan de hand? De Hoge Raad schept duidelijkheid. Het oordeel van het Hof met betrekking tot het ontbreken van de vertegenwoordigingsbevoegdheid wordt direct ontkracht. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van een bestuurder vloeit voort uit de wet, namelijk artikel 2:130 BW. Dit staat dus volledig los van toerekenbare schijn.

Het tweede facet van de Hoge Raad zijn oordeel betreft de overweging of de bestuurder als vertegenwoordiger of persoonlijk handelde. Dit hangt af van ”wat de partijen jegens elkaar hebben verklaard en over en weer uit elkaars verklaringen en gedragingen mochten afleiden” (Kribbebijter arrest). Ook hier heeft het Hof onterecht teveel waarde gehecht aan de toerekenbare schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid.

In conclusie; bestuurder vertegenwoordigingsbevoegd

In conclusie; er is niet altijd toerekenbare schijn nodig voor een overeenkomst om tot stand te komen. Voorop staat dat een bestuurder altijd vertegenwoordigingsbevoegd is om zijn vennootschap te vertegenwoordigen, of hij dit ook daadwerkelijk doet moet uit de verklaringen en gedragingen blijken. Hier wordt dus gekeken naar de Kribbebijter-criteria, en niet de toerekenbare schijn.

Advocaat contractenrecht

Heeft u vragen met betrekking tot uw overeenkomsten en/of vertegenwoordiging? Neem dan gerust contact op met advocaat contractenrecht, mevrouw mr. Sharon Zuurveld (020 52 10 100).

  • E |