30 oktober 2013

Ontruiming huurder appartement door VvE

Categorie: Bestuursrecht

VvE kan volgens VvE Advocaat tot actie overgaan tegen overlast huurder

De VVE kan altijd de eigenaar aanspreken op zijn verplichtingen die ingevolge het reglement gelden. Ook als een [appartementsrecht](https://nl.wikipedia.org/wiki/Appartementsrecht) in gebruik gegeven is aan een ander, blijft de eigenaar verantwoordelijk voor nakomen van het VvE-reglement en overige regels die de VVE heeft gesteld. De huurder in een appartementencomplex is echter ook aan te spreken op zijn gedrag, indien hij [overlast ](https://www.politie.nl/themas/overlast.html)veroorzaakt. Niet alleen kan de huurder door buren aangesproken worden op zijn gedrag, maar ook de VVE kan een vordering instellen tegen de huurder voor ontruiming. Een [advocaat](http://www.advocaten-amsterdam.nl/nl/advocaten/weeren.html) kan de huurder aanspreken op zijn overlast veroorzakende gedrag.

### In kort geding ontruiming huurder gevorderd door Vereniging van Eigenaars

In een uitspraak van 30 augustus 2010 van de Rechtbank Almelo (KG ZA 10-201) deed die situatie zich voor. De huurder in kwestie veroorzaakte al jarenlang overlast. Er werd met meubels gegooid, er was veel geluidsoverlast, hij zou dronken zijn. De hinder en overlast voor de buren was zeer aanzienlijk. De voorzieningenrechter is van oordeel dat voldoende aannemelijk is geworden dat de VVE een spoedeisend belang heeft bij ontruiming. Vast is komen te staan dat de bewoners van het appartementencomplex ernstige hinder en overlast ondervinden van de huurder.

### Ontruiming huurder laatst middel als alternatieven ontbreken

De voorzieningenrechter geeft aan dat ontruiming van de woning als een laatste redmiddel moet worden gezien. Eerst moet geprobeerd worden om op andere manieren tot een oplossing te komen. Daartoe moet de VVE ook enige actie nemen. Hij stelt vast dat er pogingen zijn gedaan, ook door de VVE en dat is door de overlast veroorzakende huurder ook niet ontkend. MIjn ervaring als advocaat met VvE geschillen is dat de rechter de vordering tegen overlast veroorzakende studenten en toeristen zla toewijzen.

### Voorzieningenrechter veroordeelt huurder om appartement te ontruimen

Op de zitting heeft de huurder aangegeven naar een andere woning te zullen uitzien, omdat hij ook de maandlasten van het appartement niet meer kan voldoen. De VVE heeft aan de voorzieningenrechter aangegeven dat in geval van een vonnis waarbij de ontruiming wordt uitgesproken, daarmee prudent om te gaan. De voorzieningenrechter veroordeelt de huurder om het appartement te ontruimen binnen zeven dagen na het tijdstip van betekening van het vonnis.
Lees ook [Gebruik appartement en VvE regels](http://www.advocaten-amsterdam.nl/557/gebruik-appartement-VvE-advocaat).