14 februari 2015

Ontslag bij reorganisatie

Categorie: Arbeidsrecht

Blokker heeft recent bekend gemaakt dat zij 440 arbeidsplaatsen zal laten verdwijnen, dat is 6% van alle banen binnen het concern.
Blokker gaat werken aan een nieuwe winkelformule, waardoor er voor minder werknemers plek is.
De komende maanden zal Blokker bekend maken hoe de reorganisatie nader wordt uitgewerkt en wat de consequenties voor de werknemers zijn.

Juridisch advies bij reorganisatie en ontslag

In geval van reorganisatie bij een grote organisatie zoals Blokker zal er een Sociaal Plan worden opgesteld, waarin de gevolgen van het ontslag voor de werknemers worden geregeld.
Ook de vakbonden en eventueel de ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging (PVT) moeten geraadpleegd worden over de ontslagen.
In een Sociaal Plan worden onderwerpen geregeld zoals: ontslagvergoeding, ontslagdatum, outplacement, herplaatsing, et cetera.
De vakbonden en de Ondernemingsraad zullen bij het op te stellen Sociaal Plan betrokken worden.

De Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) is van toepassing bij een collectief ontslag op basis van economische redenen.
Op grond van de WMCO dient een voorgenomen ontslag te worden gemeld aan de vakbonden en het UWV indien het ontslag 20 of meer werknemers betreft binnen een tijdvak van drie maanden. Nadat de melding bij het UWV is gedaan en de vakbonden zijn geraadpleegd kan het dienstverband met de werknemers worden beëindigd.
Dit kan op verschillende manieren, maar meestal wordt een voorstel gedaan tot beëindiging met wederzijds goedvinden op basis van het Sociaal Plan.

Onze arbeidsrechtadvocaten adviseren zowel werkgevers als werknemers bij een reorganisatie.
Wij staan werknemers bij in het ontslagtraject dat volgt voor of na een aanzegging van boventalligheid.
In veel gevallen zullen werknemers van de werkgever een budget krijgen om een eventueel voorstel tot beëindiging door een advocaat te laten controleren. Wij kunnen voor u beoordelen of u op grond van de geldende ontslagregels voor ontslag in aanmerking komt en of de ontslagregels en het Sociaal Plan correct worden toegepast.

Bij vragen over reorganisatie, ontslagaanzegging, boventalligheid, vaststellingsovereenkomst, Sociaal Plan, et cetera, kunt u contact opnemen met ons. Wij helpen u graag!