15 september 2013

Een oproepkracht ontslaan – beëindiging oproepovereenkomst

Categorie: Arbeidsrecht

Een buschauffeur van Connexxion, die zijn route door Haarlem filmde, waarbij hij minutenlang met één hand stuurde, is ontslagen door Connexxion. De actie van de chauffeur werd vastgelegd door een andere passagier, die het weer online zette. Connexxion heeft de man ontslagen, waarbij de woordvoerder heeft medegedeeld dat de werknemer de veiligheid van de passagiers en verkeersdeelnemers in gevaar heeft gebracht. Waarom de chauffeur de rit filmde, vertelt het verhaal niet. In het onderhavig geval was de werknemer een oproepkracht.

Oproepovereenkomst en arbeidsovereenkomst

Oproepcontracten zijn er in verschillende vormen. De afspraak kan een vrijblijvend karakter hebben. De werknemer is dan niet gehouden gevolg te geven aan een oproep van de werkgever en kan om hem moverende redenen aan de werkgever meedelen dat het hem niet schikt. De werkgever is zijnerzijds niet gehouden de werknemer regelmatig op te roepen. Wanneer de werknemer aan de oproep van de werkgever gevolg geeft, komt veelal een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tot stand.

Het is ook mogelijk dat de afspraak minder vrijblijvend is. De werknemer kan verplicht zijn aan de oproep gevolg te geven, met de variant dat hij slechts op grond van zwaarwegende redenen de arbeid mag weigeren. De werkgever kan gehouden zijn de werknemer min of meer regelmatig op te roepen. In dit geval is sprake van een doorlopende arbeidsovereenkomst. Gesproken wordt wel van een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht.

Vragen over oproepovereenkomst, oproepkracht en ontslag

Mocht u nadere vragen hebben over de oproepovereenkomst of andere arbeidsrechtelijke kwesties, dan kunt u contact opnemen.