9 oktober 2013

Opzeggen van distributieovereenkomst

Categorie: Contractenrecht

De distributieovereenkomst is niet in de wet geregeld. De leverancier en de distributeur zijn dus in belangrijke mate vrij om te bepalen wat zij contractueel overeenkomen, begrenst door de beginselen van redelijkheid en billijkheid. Vaak worden afspraken gemaakt ten aanzien van de duur van de overeenkomst, de exclusiviteit van de distributie, voorwaarden terzake de levering van de goederen, en soms een vergoeding die de distributeur krijgt bij beëindiging van de overeenkomst.

Opzeggen distributieovereenkomst

Een distributieovereenkomst is een zogeheten duurovereenkomst. Uitgangspunt is dat een distributieovereenkomst kan worden opgezegd. Indien in de distributieovereenkomst geen regeling is opgenomen voor opzegging, is deze in beginsel dus opzegbaar. Uit het standaardarrest Latour/De Bruijn volgt echter dat de eisen van redelijkheid en billijkheid met zich mee kunnen brengen dat opzegging slechts mogelijk is als er een voldoende zwaarwegende grond voor de opzegging bestaat.

Opzegtermijn bij opzeggen distributieovereenkomst

Indien een distributieovereenkomst opzegbaar is dan dient een “redelijke” opzegtermijn in acht te worden genomen, zo volgt uit vaste rechtspraak. Tijdens de opzegtermijn dient de distributeur immers in de gelegenheid te worden gesteld om de gebruikelijke orders te plaatsen, zodat hij zijn schade kan beperken. Bij de beoordeling van de vraag welke opzegtermijn bij het opzeggen van een distributieovereenkomst in acht genomen had moeten worden, moeten de wederzijdse belangen van partijen worden afgewogen en zijn de aard en gewicht van de reden voor opzegging relevant. In de rechtspraak wordt ten aanzien van distributieovereenkomsten uitgegaan van een redelijke opzegtermijn die ligt tussen enkele maanden en 2 jaar, waarbij 2 jaar uitzonderlijk is.

Advocaat bij het opzeggen van een distributieovereenkomst

Mocht u naar aanleiding van deze blog over het opzeggen van een distributieovereenkomst vragen en/of opmerkingen hebben, of wenst u juridisch advies over (het opzeggen van) distributieovereenkomsten, dan kunt u altijd contact opnemen.