8 maart 2012

Overdracht huurcontract aan nieuwe huurder: indeplaatsstelling

Categorie: Huurrecht

Overdracht van een huurovereenkomst kan door middel van indeplaatsstelling. Een advocaat huurrecht kan daarvoor een akte van indeplaatsstelling maken. Indien de verhuurder niet meewerkt, kan de huurder bij de rechter indeplaatsstelling vorderen. Uw advocaat kan adviseren over de haalbaarheid van deze vordering tot indeplaatsstelling

Verkoop onderneming en indeplaatsstelling huurder

Indien een huurder zijn bedrijf wenst over te dragen aan een derde, dan kan de verhuurder verzocht worden dat deze meewerkt aan indeplaatsstelling van de huurder aan de overnemende partij. Indien de verhuurder daartegen bezwaar maakt, kan de rechter verzocht worden de indeplaatsstelling in een vonnis vast te leggen. De huurder moet een zwaarwichtig belang hebben bij de overdracht van het bedrijf en de nieuwe huurder moet voldoende waarborg bieden voor volledige nakoming van de huurovereenkomst. Lees ook: indeplaatsstelling huur.

Overdracht huurcontract bij huurkoop bedrijf

In een uitspraak van 21 februari 2012 heeft de rechter bepaald dat ook overdracht van het bedrijf van de huurder door middel van huurkoop een grond oplevert voor verzoek tot indeplaatsstelling. Dat geldt ook indien de naam van het bedrijf van de huurder wordt veranderd en de formule wijzigt.

Zo veranderde het assortiment van zitmeubelen naar gewone meubelen. Naar oordeel van de rechter was dit wel hetzelfde segment van de detailhandel.

Rechter geeft toestemming voor overname huurcontract

De rechter constateerde dan ook dat de huurder zwaarwegend belang had bij verzoek om indeplaatsstelling en dat het gehonoreerd dient te worden. Wel heeft de kantonrechter bepaald dat hij toestemming geeft voor de indeplaatsstelling en de nieuwe huurder zekerheid stelt tot een beloop van zes maanden huur.

De uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam over deze indeplaatsstelling: LJN: BV6351.