11 november 2010

Trage procedure; vertraging gemeente Nieuwegein bestraft

Categorie: Bestuursrecht

De Raad van State heeft in een uitspraak van 10 november 2010 bepaald dat de betrokken gemeente 500 euro per half jaar onredelijk vertraging moet betalen. In totaal werd de gemeente veroordeeld om 1000 euro per persoon te betalen aan de klagers.

Overschrijding redelijke termijn bestuursrecht procedure

De Raad van State formuleert dit als volgt:

2.7.1. Ten tijde van deze uitspraak heeft de procedure sinds de ontvangst van het bezwaarschrift in totaal vijf jaar en bijna negen maanden geduurd. Omdat het besluit van 22 september 2005 is vernietigd en de uitspraken van de rechtbank en de Afdeling steeds binnen twee jaar na het instellen van het beroep en het hoger beroep zijn gedaan, moet de overschrijding van de redelijke termijn aan de raad worden toegerekend. Uitgaande van een bedrag van € 500,00 per half jaar dat de redelijke termijn is overschreden, waarbij het totaal van de overschrijding naar boven wordt afgerond, zal de Afdeling de raad met overeenkomstige toepassing van artikel 8:73 van de Algemene wet bestuursrecht veroordelen tot betaling aan appellanten van € 1.000,00 per persoon als vergoeding voor de door hen geleden immateriële schade.