14 juni 2013

Bescherm uw privacy, google uzelf

Categorie: Privacyrecht

Het wordt steeds moeilijker om in onze digitale wereld onze privacy te beschermen. Steeds meer websitehouders nemen ook het niet zo nauw met de bescherming van onze privacy. Hoewel mensen er zeker alerter op worden, is de bescherming van uw eigen persoonsgegevens nog steeds ondermaats en wordt nog steeds onderschat hoe groot de schade kan zijn indien andere mensen gebruik maken van uw persoonsgegevens.

Het is belangrijk dat u zich realiseert dat het tegenwoordig bijvoorbeeld standaard is dat een potentiële nieuwe werkgever uw naam intoetst op google, facebook en andere sociale media. Het is dan ook van belang dat u op de hoogte bent wat er over u op het internet te vinden is.

Een bekend voorbeeld van de schending van privacy is het onderzoek naar het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens via de website www.beoordeelmijnleraar.nl. Leerlingen werden hierbij uitgenodigd om hun betreffende leraar te beoordelen en dit ook online te plaatsen. Dit was echter voor een ieder toegankelijk, waarbij het probleem met name was dat onder meer de betreffende naam van de leraar en het vak dat werd gedoceerd voor een ieder toegankelijk waren. De leraren zelf werden over deze plaatsing niet geïnformeerd.

Volgens de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) moeten persoonsgegevens online op dezelfde zorgvuldige wijze worden verwerkt als offline. Met een beroep op deze wet zijn bij het bovenstaande voorbeeld van www.beoordeelmijnleraar.nl onder meer het merendeel van de gegevens van de leraren verwijderd, de toegang tot de persoonsgegevens van de leraren is beperkt en is het nu nodig om je eerst op de website aan te melden waardoor het niet langer voor een ieder toegankelijk is.