12 oktober 2022

Rechtbank Amsterdam: zonder bewijs geen gegronde reden voor opzeggen bankrelatie door de bank

Categorie: Bestuursrecht, Financieel recht, Voedsel- en Warenpraktijk

Een uiterst belangrijke uitspraak van de Rechtbank Amsterdam over de opzegging van een zakelijke bankrelatie! En mooi nieuws voor onze cliënt. De Rechtbank Amsterdam heeft namelijk geoordeeld dat de opzegging van de zakelijke bankrelatie door ING Bank niet is toegestaan. Gelet op de heldere en uitgebreide motivering, biedt dit kansen voor anderen in dezelfde situatie. Teun Blom en Julia van Kuijk stonden de cliënt namens Blenheim bij.

Achtergrond van de zaak

Eerder heeft ING Bank besloten de bankrelatie met tien partijen te beëindigen, omdat er volgens de bank sprake zou zijn van een onacceptabel risico op witwassen en terrorismefinanciering. Eén van de belangrijkste opzeggingsgronden betrof de omstandigheid dat er sprake is van verdenkingen van strafbare feiten. Volgens Blenheim en de cliënt van Blenheim in dit geval niet voldoende om de zakelijke bankrelatie te beëindigen. Iets wat de Rechtbank nu heeft bevestigd.

Uitspraak Rechtbank Amsterdam

De Rechtbank heeft geoordeeld dat de strafrechtelijke onschuldpresumptie in de bankrelatie zal doorwerken. De cliënt heeft er een gerechtvaardigd belang bij dat die verdenking alleen gevolgen heeft voor de dienstverlening door de bank, als de verdenking gegrond is. De rechtbank komt dus tot de conclusie dat de enkele verdenking van witwassen, nu onze cliënt ontkende zich daaraan schuldig te hebben gemaakt, de bank op grond van de Wwft niet verplichtte tot het opzeggen van de bankrekening. Ook de overige opzeggingsgrond van ING Bank boden geen grondslag voor de opzegging, zodat ING Bank de bankrelaties onverkort moet voortzetten. De volledige uitspraak is hier te lezen

Een veelbelovende uitspraak, Blenheim staat u graag bij

Simpel gezegd: onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Een enkele verdenking van een strafbaar feit zoals witwassen is geen gegronde reden voor ING Bank om de bankrelatie op te zeggen. En van de cliënt kan niet verwacht worden dat hij aan de bank zijn onschuld aantoont. Een veelbelovende uitspraak met nieuwe mogelijkheden voor mensen en bedrijven met een zakelijke rekening die in een vergelijkbare situatie zitten.

Heeft u een conflict met uw bank over uw zakelijke rekening? Neem dan contact op met Blenheim. Wij staan u graag bij!