10 december 2010

Registeraccountant fors aangepakt door tuchtrechter!

Categorie: Bestuursrecht

De Accountantskamer
Bij de Accountantskamer kunnen sinds 1 mei 2009 klachten worden ingediend, die betrekking hebben op het beroepsmatige handelen van de accountant. Meer specifiek moet het gaan om het beroepsmatig handelen van de accountant in strijd met de gedrags- en beroepsregels en om het beroepsmatig handelen van de registeraccountant in strijd met het belang van een goede uitoefening van het accountantsberoep. In tegenstelling tot het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie NIVRA-NOvAA hoeft de gedraging van de registeraccountant, waarover de klager de klacht indient, niet specifiek tegen de klager te zijn gericht. Dit maakt het mogelijk dat ook de beroepsorganisaties NIVRA en NOvAA een klacht kunnen indienen bij de Accountantskamer.

Uitspraken van de Accountantskamer worden gepubliceerd op www.tuchtrecht.nl.

Uitspraak Accountantskamer van 6 december 2010
Bij uitspraak van 6 december 2010 is register-accountant Farnholt voor drie maanden uit het accountantsregister verwijderd.

Als interne accountant bij ABN Amro heeft Farnholt saldo-informatie over het oliebedrijf Ecopetrol doorgespeeld aan een vriend bij Llanos Oil. Deze twee bedrijven zijn in een strijd verwikkeld over olieconcessies.

Farnholt heeft volgens de tuchtrechter gelogen tegen zijn collega’s om de sado-informatie te krijgen. Bovendien heeft hij zijn geheimhoudingsplicht geschonden door de informatie aan de advocaat van Llanos Oil te overhandigen, wetende dat die in een rechtszaak gebruikt zou worden.

Commentaar
Een schrapping uit het accountantsregister, is een van de zwaarste maatregelen die de Accountantskamer kan opleggen aan een (register)accountant. Alhoewel accountant Farnholt voor drie maanden uit het register wordt geschrapt, tast deze uitspraak zijn goede naam en faam behoorlijk aan.

Deze uitspraak laat zien dat de in 2009 opgerichte Accountantskamer niet schroomt om zware straffen op te leggen.

De advocaten van Blenheim geven u als (register)accountant, dan wel als benadeelde, graag advies over uw positie en staan u, indien dat mogelijk mocht blijken te zijn, graag bij in een eventuele procedure bij de Accountantskamer.