5 februari 2014

Kamervragen rentederivaten MKB

Categorie: Financieel recht

Rentederivaten: Midden-en kleinbedrijf MKB

Als gevolg van de implementatie van de EMIR-wetgeving worden MKB-bedrijven geconfronteerd met een forse toename van administratieve lasten. Banken lijken deze verantwoordelijkheid deels af te willen wentelen op de MKB-ondernemers. Hierover worden Kamervragen gesteld door de heer E. van Hijum (CDA). Hij verzoekt de regering om de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een onderzoek in te laten stellen naar de implementatie van de EMIR-regelgeving door banken, en vraagt daar bijzondere aandacht voor de zorgplicht van banken.

Indien u een rentederivaat of renteswap heeft en/of een brief heeft ter zake EMIR, kunt u altijd contact opnemen met Blenheim Advocaten, Jasper Hagers, advocaat financieel recht.