30 december 2016

Een renteswap? Het definitieve herstelkader rentederivaten is gepubliceerd

Categorie: Financieel recht

Een renteswap? Het definitieve herstelkader rentederivaten is gepubliceerd.

Het duurde even, maar uiteindelijk is de definitieve versie van het Uniforme Herstelkader Rentederivaten (“Herstelkader”) gepubliceerd. Het Herstelkader beoogt een algemene oplossing te geven voor de renteswapproblematiek waarbij ondernemers en particulieren (onder meer) een coulancevergoeding zullen ontvangen.

Voor wie is het Herstelkader van toepassing?

Niet voor alle afnemers van rentederivaten is het Herstelkader van toepassing. Alleen voor de klanten die binnen het toepassingsbereik vallen worden meegenomen in de beoordeling uit hoofde van het Herstelkader. Om binnen de reikwijdte van het Herstelkader te vallen moet zijn voldaan aan de volgende eisen:

  • het temporele bereik: de klanten die tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 een lopend rentederivaat hadden worden actief betrokken in de beoordeling van het Herstelkader;
  • een niet-professionele belegger: alleen klanten die als niet-professioneel kunnen worden aangemerkt worden in het Herstelkader betrokken;
  • een niet-deskundige klant: alleen als de bank kan aantonen dat de klant als deskundig moet worden aangemerkt, wordt de klant als deskundig aangemerkt.

Hoe ziet het herstel eruit?

Het herstel is onderverdeeld in verscheidene elementen.

1) Het eerste element bestaat uit het aanpassen van de gestructureerde en complexe derivaten. Het gaat hierbij om de zogenaamde ‘exotische’ rentederivaten. Een renteswap wordt overigens niet als ‘exotisch’ aangemerkt;

2) Het tweede element bestaat uit het aanbieden van compensatie wanneer een rentederivaat niet aansluit op de onderliggende lening(en). Dit kan het geval zijn bij mismatches, margin calls en vervroegd aflossen en/of bedrijfsbeëindiging;

3) Het derde element is de coulancevergoeding. Indien u als klant onder de reikwijdte van het Herstelkader valt, ontvangt u (eventueel) een coulancevergoeding van de bank. De hoogte van de coulancevergoeding hangt af van de hoofdsom van het rentederivaat, waarbij wordt gekeken naar de netto kasstromen over de afgelopen jaren en de toekomstige resterende jaren;

Op de coulancevergoeding bestaat een uitzondering. Er wordt geen coulancevergoeding verstrekt indien er sprake is geweest van een verplichte afdekking van de renterisico’s. Over het gedeelte dat verplicht moest worden afgedekt wordt geen coulancevergoeding gegeven, maar uiteraard wordt er over het eventuele resterende gedeelte wel een vergoeding berekend. Deze uitzondering is aan interpretatie onderhevig en zal een punt van geschil kunnen vormen. Het is dan aan de bank om aan te tonen dat er sprake is geweest van verplichte afdekking;

4) Het vierde element is de opslagverhoging. Verhoging in de opslagen dienen in beginsel coulancehalve te worden vergoed ongeacht het feit of er al dan niet voldoende informatie is verstrekt voorafgaand aan het afsluiten van het rentederivaat. Alleen bij een zogenaamde rentecollar en een rentecap wordt er geen coulancevergoeding verstrekt ter zake de opslagverhogingen;

5) In aanvulling op het bovenstaande worden er ook (coulance)vergoedingen gegeven voor i) de kosten voor juridisch/financieel advies over klachten over een rentederivaat (met een maximumbedrag van EUR 10.000) of ii) de kosten voor deelname aan een belangenorganisatie (met een maximum van EUR 3.000) indien de betreffende advisering of de deelname vóór 1 maart 2016 is gestart en deze vóór 19 december 2016 zijn gemaakt.

Banken dienen nu hun systemen klaar te maken voor de beoordeling van de dossiers. Hierbij wordt allereerst beoordeeld of de klant binnen de reikwijdte van het Herstelkader valt en vervolgens wordt er een voorstel tot vergoeding gedaan.

Hebt u ook een rentederivaat en hebt u graag advies over uw rentederivaat en/of het Herstelkader? Aarzel dan niet om contact op te nemen met een van onze financieel recht advocaten (telefoonnummer: 020-5210100 of e-mail: jh@blenheim.nl).