6 juli 2017

Renteswapgedupeerde? Waar moet je op letten? Checklist bij het Herstelkader

Categorie: Renteswaps

U moet dan letten op de navolgende vereisten:

  • alleen ‘kleine’ ondernemers (en particulieren) komen in aanmerking voor compensatie. U bent een professionele belegger indien u voldoet aan twee van de drie omvangvereisten: 1) het balanstotaal is ten minste EUR 20 miljoen, 2) de omzet is ten minste EUR 40 miljoen, of 3) het totaal eigen vermogen is ten minste EUR 2 miljoen;
  • de renteswap binnen het temporele bereik valt, namelijk een renteswap die na 1 januari 2005 is afgesloten en die nog tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 liep;
  • alleen niet-deskundige klanten komen in aanmerking voor compensatie.

Aanmelding Herstelkader

In principe worden klanten actief betrokken in de beoordeling op grond van het Herstelkader. Sommige klanten worden niet actief betrokken. Dat zijn de klanten met een renteswap die na 1 januari 2005 is afgesloten maar voor 1 april 2011 voortijdig is beëindigd. Die klanten moet de bank verzoeken om te worden meegenomen in de beoordeling. De deadline is nu gesteld op 29 september 2017. Dus opgepast: benader uw bank vóór 29 september 2017.

In bijzonder beheer of in een procedure met de bank verwikkeld?

De kwetsbare klanten van banken zullen voorrang krijgen bij de beoordeling uit hoofde van het Herstelkader. Wie wordt verstaan als een ‘kwetsbare klant’? Een kwetsbare klant is een klant die in bijzonder beheer is geplaatst en die met significante betalingsachterstanden te kampen heeft. Ook worden de klanten die op 5 juli 2016 in een gerechtelijke procedure met de bank zijn verwikkeld, gekwalificeerd als kwetsbare klant.

Bent u een kwetsbare klant? Dan kunt u de bank om een voorschot vragen. U dient de bank daarvoor te benaderen.

Advocaatkosten declareren bij de bank?

Advocaatkosten of advieskosten met betrekking tot uw renteswap kunnen voor vergoeding in aanmerking komen. De door u gemaakte kosten worden vergoed indien de kosten vóór 19 december 2016 zijn gemaakt.