21 november 2012

Retentierecht aannemer besproken door advocaat bouwrecht

Categorie: Aanneming van werk

Ook als de debiteur failliet gaat, kan het retentierecht van de aannemer standhouden. De eigenaar kan met zijn advocaat proberen opheffing van het retentierecht te vorderen. Dat gebeurede in een uitspraak eerder dit jaar van de voorzieningenrechter in Utrecht, LJN BP3905. In deze zaak plaatste de aannemer hekwerken rond het gebouw en het terrein. Op het terrein stonden nog bouwmaterialen, werktuigen, bouwbenodigdheden, de bouwkeet, bouwmateriaal en dergelijke. Op duidelijke wijze heeft de aannemer het retentierecht uitgeoefend door plakkaten op de hekken te bevestigen en het retentierecht ook middels aanduiding op de ramen van het pand kenbaar te maken. Zie ook: aanneming van werk.

Kort geding wegens retentierecht aannemer

De opdrachtgever van de aannemer, de debiteur, kon de rekeningen van de aannemer niet meer betalen. De aannemer oefende daarop het retentierecht uit. Als gevolg daarvan kon de eigenaar en de debiteur het pand en het terrein niet meer betreden. De eigenaar spande een kort geding aan opheffing van het retentierecht te vorderen. De eigenaar deed dat, omdat de debiteur inmiddels failliet was gegaan.

Retentierecht ook geldig bij faillissement

De rechter zag er echter geen reden in het retentierecht op te heffen. Het faillissement brengt met zich mee dat de verhaalsmogelijkheid van de aannemer niet uitgeoefend kan worden. De aannemer dient immers zijn vordering in te dienen bij het faillissement. Echter, de rechter oordeelde dat het recht van terughouding (retentie) nog steeds van kracht is, ook als de debiteur van de aannemer failliet gaat.

Ook in deze zaak is gebleken hoe sterk het retentierecht van de aannemer kan zijn, met alle gevolgen van dien voor de eigenaar. Meer over geschil met aannemer: arbitrage bouw.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Faillissement