19 maart 2020

Retentierecht uitoefenen terwijl uw debiteur failliet is?

Categorie: Faillissementsrecht

Nu we midden in de coronacrisis zitten is het risico dat uw debiteur niet betaalt groter geworden. Het risico dat uw debiteur failleert door toedoen van de coronacrisis is mogelijk ook groter geworden. Het is dan ook van groot belang om zekerheid te hebben: wordt uw factuur wel betaald? Er zijn veel manieren om zekerheid te verkrijgen, één daarvan is het retentierecht.

Als schuldeiser heeft u in veel gevallen de bevoegdheid om een zaak van uw schuldenaar onder u te houden totdat de schuldenaar heeft betaald. U kunt zowel roerende zaken, zoals auto’s of fietsen onder u houden, als ook onroerende zaken. Als projectontwikkelaar of aannemer kunt u dan ook uw retentierecht uitoefenen over de (onafgemaakte) onroerende zaak, totdat de debiteur heeft betaald.

De schuldenaar kan soms simpelweg niet betalen. Een faillissement kan dan onvermijdbaar zijn. Wat kunt u dan nog met het uitgeoefende retentierecht? Uit de Faillissementswet blijkt dat het retentierecht blijft bestaan. Het retentierecht is dus een heel sterk recht. Er zitten echter wel een paar haken en ogen aan.

De curator in een faillissement kan echter alsnog de zaak die u onder u houdt opeisen en verkopen. U krijgt dan bij de verdeling van de opbrengst uit dat goed wel een voorrangspositie. Het kan echter zo zijn dat de faillissementskosten zo hoog zijn dat er van die opbrengst niets over blijft. De curator kan er ook voor kiezen uw vordering te voldoen om zo de zaak in de boedel terug te brengen. Uw vordering wordt dan in zijn geheel voldaan.

Mocht u een zaak van uw debiteur onder u hebben, zorg er dan voor dat u die zaak pas weer aan die debiteur afgeeft zodra uw factuur is betaald. Ook voor het geval uw debiteur failleert heeft u dan een goede kans om (een gedeelte van) de factuur betaald te krijgen.

Indien u vragen heeft over het retentierecht of indien u uw concrete situatie wenst te bespreken, neem dan contact met ons op.