27 februari 2018

Richtlijnen voor crowdfunding met ICO en STO

Categorie: Financieel recht

De FINMA heeft richtlijnen gepubliceerd die ook vanuit Nederlands perspectief zeer interessant zijn, de AFM zal deze richtlijnen ook met grote belangstelling bestuderen. Voor bestudering van de richtlijn verwijs ik graag naar de officiële website van het FINMA

Wat is een Initial Coin Offering (Ico)?

Kort samengevat is een ICO een op een digitale blockchain gebaseerde vorm van publieke fondsenwerving (crowd funding) voor commerciële doeleinden. Het is een manier van crowdfunding met behulp van cryptomunten om kapitaal aan te trekken. Op dit moment wordt nog vaak de Ethereum Blockchain gebruikt maar ik verwacht in 2018 een exponentiele toename van ICO’s op andere blockchains.

Toezichthoudende instanties bij een Ico en relevante wet- en regelgeving

Gelijk aan Nederland, waar de AFM op dit moment nog geen eenduidig beleid voert ten aanzien van ICO’s, speelt dit ook in Zwitserland. De AFM is toezichthouder op de fianciele markten en zal de ontwikkleing van Ico’s aandachtig volgen.  Het kanton Zug in Zwitserland was het afgelopen jaar bij veel ICO’s een favoriete plaats van vestiging, denk aan Ethereum en Tezos, waardoor de Zwitserse toezichthouder zich geroepen voelde om richtlijnen uit te brengen.

Relevantie van initial coin offering voor Nederland

De wet en regelgeving voor financiële markten zijn niet van toepassing op alle ICO’s. De AFM zegt daar zelf over:

ICO’s worden vaak zo gestructureerd dat zij buiten het toezicht van de AFM vallen. Bovendien zijn ICO’s aantrekkelijk om crimineel verkregen geld wit te wassen, door de ongereguleerde omgeving en het anonieme karakter van transacties. De huidige hype rondom cryptocurrencies en ICO’s kan investeerders verblinden voor deze risico’s. Als gevolg van deze risico’s lopen investeerders een sterk verhoogde kans op verlies van hun volledige inleg. Tegen deze achtergrond raadt de AFM consumenten op dit moment af om te investeren in ICO’s.

Afhankelijk van de structurering vallen ICO’s dus wel of niet onder de geldende wet en regelgeving, in Nederland ziet de vraag met name op de mogelijke toepasselijkheid van de Wet Financieel Toezicht (Wft). Bij de beoordeling van ICO’s zullen de toezichthouders zich moeten concentreren op de economische functie en het doel van de uitgegeven tokens.

Classificatie van tokens, belangrijk voor toepasselijkheid regelgeving

De belangrijkste factoren zijn het onderliggende doel van de tokens en of ze al verhandelbaar of overdraagbaar zijn. Momenteel is er geen algemeen erkende terminologie voor de classificatie van tokens. De FINMA heeft dit wel geprobeerd en komt tot de volgende classificatie:

Payment tokens als alternatief betaalmiddel

Deze tokens zijn zoals de naam al zegt bedoeld is als betaalmiddel. FINMA zal deze tokens niet als effecten behandelen, wel moeten deze tokens voldoen aan de wettelijke voorschriften ter bestrijding van het witwassen van geld. FINMA zal dergelijke tokens echter niet als effecten behandelen.

Utility tokens voor diensten

Deze worden gebruikt om toegang te krijgen tot diensten. De aanschaf van een utility token is vergelijkbaar met de aanschaf van gebruikersrechten voor een software of product, zoals bij in-game currencies of pay-per-use Software as a Service offerings. Ze worden ontwikkeld op basis van smart contract en blockchain technologie. Utility tokens zijn tokens die bedoeld zijn om digitale toegang tot een applicatie of dienst te verschaffen.

Security tokens en Security Token Offering (STO)

Deze tokens vertegenwoordigen een aandeel in een organisatie of een recht op winstuitdeling. Het gaat om een investeringscontract. Het uitgeven van security tokens in een Security Token Offering (STO) is een beursgang op de blockchain waarbij effecten worden verhandeld. Deze handeling valt onder de strikte wetgeving van de effectenhandel. Het organiseren van een STO moet dan ook met beleid in samenspraak met de financiële autoriteiten worden gedaan met mensen die expertise hebben.

Resumerend moge duidelijk zijn dat de toepassing van blockchain technologie een innovatief potentieel heeft dat de huidige financiële markten overstijgt. Echter, blockchain gebaseerde projecten die analoog aan gereguleerde activiteiten worden uitgevoerd, kunnen niet eenvoudigweg het beproefde regelgevingskader omzeilen. ICO’s staan niet boven de wet en het is zeer goed mogelijk om door het regelgevingslandschap te navigeren en daarmee de ICO te lanceren op een manier die in overeenstemming is met onze wetten. De Blockchain desk van Blenheim Advocaten vertelt u hier graag meer over en denkt graag met u mee bij het voorbereiden van uw ICO.

Hoe kan uw bedrijf met tokens meerwaarde creëren?

Naast het begeleiden van de ICO bij het opstellen van de white paper, kunnen wij tevens adviseren bij het opzetten van de juiste juridische structuur en het opstellen van de contracten.

Een ICO biedt zeer interessante mogelijkheden voor het financieren van een start up. Bij de vraag of uw idee geschikt is om te tokenizen denken wij graag met u mee. Vanuit een juridisch perspectief is het de kunst om samen met de klant door de snel veranderende regelgeving te navigeren, dit ook met name om ervoor te zorgen dat de ICO de verwachtingen van alle deelnemers waarmaakt.

De rechtsgebieden die betrokken worden bij het begeleiden van een ICO zullen sterk afhangen van de voorwaarden van de tokenverkoop maar kunnen betrekking hebben op elke combinatie van financiële regelgeving, ondernemingsrecht, contractenrecht, privacy en gegevensbescherming alsmede intellectuele eigendomsrecht.

Voor een gedetailleerde bespreking neemt u alstublieft contact op met een van de  van Blenheim advocaten.