3 maart 2015

Ruzie binnen een maatschap

Categorie: Bestuursrecht

Ruzie maatschap; voorzieningenrechter Den Haag

Vier huisartsen en een fysiotherapeut hebben besloten om samen te gaan werken in de vorm van een [maatschap](https://nl.wikipedia.org/wiki/Maatschap). Zoals veel artsen, medisch specialisten, tandartsen en fysiotherapeuten hebben zij hun samenwerking vastgelegd in een maatschapscontract. Vervolgens blijkt dat een van de huisartsen een ernstig alcoholprobleem heeft, waardoor een vruchtbare samenwerking niet langer mogelijk is. De overige maten besluiten om deze reden de samenwerkingsovereenkomst met de huisarts op te zeggen. Relevant is verder dat de maatschapsovereenkomst bepaalde dat de opgezegde maat de praktijkruimte in het gezondheidscentrum moest ontruimen. De opgezegde huisarts weigerde echter de huurovereenkomst voor de praktijkruimte te beëindigen.

### Geschil vennoten maatschap voor rechter

De overige maten (partners) zien geen andere oplossing en wenden zich tot de voorzieningenrechter met het verzoek om de betreffende huisarts te gebieden om het gebruik van de praktijkruimte in het gezondheidscentrum te staken. De rechter is van mening dat er geen basis meer bestaat voor een vruchtbare samenwerking tussen de maten van de maatschap en dat van de overige maten niet kan worden gevraagd dat zij de samenwerking met de huisarts voortzetten. Dit betekent volgens de voorzieningenrechter dat de overige maten de samenwerkingsovereenkomst met de huisarts op goede gronden hebben opgezegd. De opgezegde huisarts wordt veroordeeld om het gebruik te staken.

### Advies advocaat over geschil binnen een maatschap

De zaak die zich voordeed bij de voorzieningenrechter in Den Haag laat duidelijk zien dat een geschil binnen de maatschap verstrekkende gevolgen kan hebben. Om conflicten binnen een maatschap te voorkomen is het verstandig om op voorhand goede afspraken te maken over de beoogde samenwerking en de wijze waarop conflicten opgelost moeten worden. Een [geschillenregeling](http://www.encyclo.nl/begrip/Geschillenregeling) dus. Het is raadzaam om een goed maatschapscontract te laten opstellen en dit goed met het samenwerkingsverband door te spreken. Daar gaat tijd in zitten maar het is belangrijk dat dit tot een goede samenwerkingsovereenkomst leidt.

### Samenwerking in maatschapscontract

Beroepsbeoefenaren kiezen vaak nog steeds voor de maatschapsvorm. Ook een maatschap van besloten vennootschappen is mogelijk. Alternatieven zijn een besloten of naamloze vennootschap. De keuze is mede fiscaal ingegeven zijn. Voor alle overdrachten of uitgifte van aandlen bij in- of uittreding is bij vennootschappen de notaris nodig. Bij een maatschap is dat niet het geval. Vraag vrijblijvend een advocaat van Blenheim advies over deze wijze waarop samenwerking vorm gegeven kan worden in een contract.