Ruzie tussen aandeelhouders

Ruzie tussen aandeelhouders, wat te doen?

Zeker in minder florissante economische tijden, komen ruzies tussen aandeelhouders nogal eens voor. Als de ruzie niet kan worden bijgelegd, zijn er op grond van de wet twee mogelijkheden om via een juridische procedure tot een ‘oplossing’ van de ruzie te komen. De ene mogelijkheid is om van de andere aandeelhouder te vorderen dat hij zijn aandelen overdraagt. De andere mogelijkheid is om de andere aandeelhouder(s) te dwingen aandelen over te nemen.
Voornoemde wettelijke mogelijkheden wordt in het juridisch jargon ook wel de geschillenregeling genoemd. Artikel 336 van boek 2 van het burgerlijk wetboek bepaalt dat een aandeelhouder (of meerdere aandeelhouders gezamenlijk) van een andere aandeelhouder kan verlangen dat hij zijn aandelen aan overdraagt. De aandeelhouder kan dus worden uitgestoten, waardoor deze regeling ook wel de uitstootregeling wordt genoemd. Hiervoor is vereist dat de aandeelhouder (of aandeelhouders) die de vordering instelt (instellen) minimaal 33% van de aandelen houdt. Ook is hiervoor vereist dat de aandeelhouder waarvan wordt verlangd dat hij zijn aandelen overdraagt, zich zodanig gedraagt dat hij hierdoor het belang van de vennootschap schaadt. Het moet hierbij gaan om gedragingen verricht in de hoedanigheid van aandeelhouder die het functioneren van de vennootschap in gevaar brengt. Gedragingen van een aandeelhouder ten opzichte van andere aandeelhouders worden buiten beschouwing gelaten.
Op grond van artikel 343 van boek 2 van het burgerlijk wetboek kan een aandeelhouder verlangen dat de overige aandeelhouders zijn aandelen overnemen. In dit geval geldt geen minimumpercentage aandelen dat gehouden moet worden. Wel geldt als vereiste dat de aandeelhouder die de vordering instelt door gedraging van een of meer medeaandeelhouders zodanig in zijn rechten of belangen wordt geschaad dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet meer van hem kan worden gevergd. In dit geval vraagt de aandeelhouder om uit te mogen treden, waardoor deze regeling ook wel de uittreedregeling wordt genoemd. Hierbij zal het met name om situaties gaan waarbij een meerderheid van aandeelhouders een minderheid in een onhoudbare situatie brengt. Anders dan bij de regeling omtrent de gedwongen aandelenoverdracht, is nu niet vereist dat er sprake is van misdragingen van medeaandeelhouders. Ook hoeft er geen sprake te zijn van gedragingen verricht in de hoedanigheid van aandeelhouder.
### Advocaat voor ruzie tussen aandeelhouders
Advocaat vennootschapsrecht mr. Jeroen Latour heeft al vele procedures begeleid tussen aandeelhouders die ruzie met elkaar hebben gehad. Een juridische procedure is niet altijd de oplossing. Advocaat vennootschapsrecht mr. Jeroen Latour treedt dan ook vaak op als mediator in gevallen van ruzie tussen aandeelhouders. Indien u ruzie heeft met uw aandeelhouder neemt u dan dan geheel vrijblijvend contact met [advocaat vennootschapsrecht](http://www.advocaten-amsterdam.nl/nl/advocaten/ondernemingsrecht.html) mr. Jeroen Latour, gespecialiseerd in [corporate litigation](http://www.blenheim.nl/nl/vennootschapsrecht/corporate-litigation), op.
[Lees ook andere blogs van advocaat vennootschapsrecht mr. Jeroen Latour over ruzie tussen aandeelhouders >>>>>>>>>>>>>>>>](http://www.blenheim.nl/blogs/753/ruzie-tussen-aandeelhouders)

Gepubliceerde Artikelen

Hoe ontvangt huurder vergoeding voor investeringen in gehuurde bedrijfsruimte?

Lees verder

Hoe ontvangt huurder vergoeding voor investeringen in gehuurde bedrijfsruimte?

Lees verder