29 maart 2022

Sancties en handhaving regels horeca

Categorie: Horeca-recht

De gemeente heeft diverse sancties to haar beschikking die gebruikt kunnen worden bij handhaving van horeca-regelgeving. Eén van de mogelijkheden is ook de schorsing van de horecavergunning voor maximaal 12 weken. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om op basis van de Alcoholwet (voorheen de Drank- en Horecawet) vergunning volledig in te trekken bij overtreding van de Alcoholwet.

Sancties die in de horeca opgelegd kunnen worden

Handhaving in de horeca via het strafrecht

Daarnaast zijn strafrechtelijke sancties in de horeca mogelijk op basis van de Wet Economische Delicten in samenhang met diverse artikelen van de Drank- en Horecawet. Een horecaondernemer die een sanctie opgelegd krijgt, kan tegen een bestuurlijke sanctie bezwaar maken tegen de opgelegde sanctie. Bij afwijzing van het bezwaar kan beroep aangetekend worden. Een horeca-advocaat kan voor de horeca-ondernemer bezwaar of beroep instellen tegen een opgelegde sanctie. Rechtsbescherming voor de horecaondernemer is geregeld in de Algemene Wet Bestuursrecht.

De Hospitality Desk van Blenheim adviseert en procedeert voor horeca-ondernemers. Vraag vrijblijvend advies.