22 april 2016

Schadevergoeding verhuurder wegens wietplantage

Categorie: Bestuursrecht

Een wietplantage kan grote schade veroorzaken in een gehuurde ruimte. De verhuurder kan de huurovereenkomst met huurder direct ontbinden als het gehuurde in strijd met de bestemming wordt gebruikt en strafbare feiten worden gepleegd door huurder, bijvoorbeeld het kweken van cannabis boven de toegestane hoeveelheid. De verhuurder heeft recht op schadevergoeding van de huurder als deze schade aanricht in de gehuurde ruimte. De huurder dient het gehuurde te gebruiken overeenkomstig de bestemming als bepaald in de huurovereenkomst (bestemmingsclausule). Advocaat Mark van Weeren bepreekt een zaak waar de huurder een wietplantage begon in het gehuurde. De verhuurder stapte naar de rechter om de schade veroorzaakt door de huurder vergoed te krijgen.

Inspectie bij einde huur; inventarisatie schade huurder

Als de gehuurde ruimte opgeleverd wordt of inspectie plaats vindt wegens beëindiging huur (bijvoorbeeld i.v.m. ontbinding huurovereenkomst vanwege een wietplantage) dan wordt een opname ofwel inspectie gedaan van het gehuurde. De beheerder van het gehuurde voert in deze zaak een inspectie uit en maakt daarvan een proces-verbaal van constatering op. In dit proces-verbaal worden de onderdelen in het gehuurde, die herstel behoeven, gespecificeerd met bij ieder onderdeel een indicatie van de kosten die met het herstel zullen zijn gemoeid. De totale kosten worden geraamd op € 22.975,00 incl. btw. In de tuin veel afval is aangetroffen dat opgeruimd moet worden en waarbij de tuin op orde moet worden gebracht. Deze kosten worden begroot op € 7.000,00. De verhuurder vordert schadevergoeding van huurder wegens schade door de wietplantage van in totaal 21.366,62.

Schadeposten voor vergoeding schade wietplantage

De kantonrechter is van oordeel dat de verhuurder de kosten voor het verwijderen van het afval, waaronder restanten van de wietplantage, in de tuin aan de huurder in rekening kan brengen. De kosten voor het opnieuw inrichten van de tuin worden afgewezen nu de huurder onder verwijzing naar de door hem overgelegde inventarislijst aannemelijk heeft gemaakt dat de feitelijke inrichting van de tuin bij oplevering overeenstemde met de tuininrichting zoals de huurder die bij aanvang van de huurovereenkomst aantrof. De rechter begroot op de voet van artikel 6:97 BW de kosten van herstel op € 13.500,00, incl. btw.

Wat komt niet voor schadevergoeding huurder in aanmerking?

Schade veroorzaakt door huurder dient onderscheiden te worden van normale slijtage van het gehuurde. Kosten van herstel of van vervanging van materialen die normale slijtage hebben ondergaan komen niet voor rekening huurder. Ook renovatie- of verbetering van het gehuurde ofwel kosten van verhuurder om het gehuurde naar huidige eisen van de tijd geschikt te maken komen eveneens niet voor rekening van huurder. Voor ontbinding van het huurcontract en schadevergoeding van huurder kunt u advies vragen aan onze advocaat vastgoed. Lees ook: sluiting pand gemeente.

Rechtbank Amsterdam, 2 juli 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:4356