27 januari 2013

Schorsing van een werknemer en andere disciplinaire maatregelen

Categorie: Arbeidsrecht

Bij het nemen van een disciplinaire maatregel dient de werkgever de redelijkheid in acht te nemen en zorgvuldig te werk te gaan.

Goed onderzoek naar de feiten en omstandigheden en het horen van de werknemer en wellicht andere partijen zijn noodzakelijk.

Indien de werkgever in zijn handboek zelf procedurevoorschriften heeft opgesteld, zullen deze gevolgd moeten worden.

Ook dient de te treffen maatregel in verhouding te staan tot ernst van de misdraging van de werknemer.

Een van de belangrijkste disciplinaire maatregelen is de schorsing.

Het komt ook veel voor vooruitlopend op de procedure bij de kantonrechter ter beëindiging van het dienstverband. Vaak is het vertrouwen zoek terwijl de werkgever de werknemer niet langer op de werkvloer wil hebben. Indien de aanwezigheid van de werknemer de goede gang van zaken in de onderneming schaadt kan de schorsing toelaatbaar zijn.

Maar berust de schorsing niet op een redelijke grond dan kan de werknemer wedertewerkstelling vragen.
De meest verstrekkende disciplinaire maatregel is natuurlijk het ontslag op staande voet.