16 april 2018

Scriptieprijs

Categorie: Bestuursrecht

Scriptieprijs voor scripties op het terrein van het vennootschapsrecht

Blenheim heeft een scriptieprijs in het leven geroepen.

e prijs wordt jaarlijks toegekend aan de student die beste masterscriptie heeft geschreven op het terrein van het vennootschapsrecht.

Met deze prijs willen we het onderzoek naar het vennootschapsrecht bevorderen.

En we geven jonge en veelbelovende juristen zo de mogelijkheid te publiceren.

Onderwerpen voor de scripties

Onderwerpen die in de scripties kunnen worden behandeld zijn onder andere fusies en overnames, reorganisaties, herstructureringen, joint ventures en samenwerkingsovereenkomsten, corporate governance, corporate litigation, aandeelhoudersgeschillen en aandeelhoudersovereenkomsten.

Maar ook andere vernieuwende vennootschappelijke onderwerpen zijn welkom.

Wat is de scriptieprijs eigenlijk?

De winnaar van de Blenheim scriptieprijs krijgt een geldbedrag van 500 euro en zijn of haar scriptie zal als boek worden uitgegeven.

Wat zijn de eisen die aan de scriptie worden gesteld?

Alleen scripties in de Nederlandse taal die een 8 of hoger hebben gekregen, kunnen worden ingezonden.

Andere voorwaarden staan in een reglement.

Inzendtermijn voor de scriptieprijs

De inzendtermijn voor 2018 is gesloten. De selectie van de winnaar vindt nu plaats.

De inschrijftermijn voor de volgende verkiezing sluit op 1 juli 2019.

Meer informatie over de scriptieprijs en het reglement

Voor verdere informatie over deze scriptieprijs: https://scriptieprijs.info.

En voor het reglement van deze scriptieprijs: https://scriptieprijs.info/Reglement-Blenheim-Scriptieprijs.pdf.