15 februari 2016

Second opinion advocaat

Categorie: Corporate Litigation

Als advocaat gespecialiseerd in procesrecht geef ik op reguliere basis een second opinion af. Er is vaak wat weerstand om een advocaat second opinion aan te zoeken, omdat de klant vaak moeite heeft dit verzoek tegenover zijn/haar huidige advocaat te rechtvaardigen. Vaak hoor ik als advocaat second opinion dat de cliënt voelt alsof hij daarmee zijn huidige advocaat ‘verraadt’, maar dat is ten onrechte. Ik word in tal van zaken benaderd, bijvoorbeeld als AFM advocaat over boete besluit, maar ook bij de vraag of een hoger beroep moet worden worden ingesteld.

Waarom een second opinion bij een advocaat?

Het is juist goed om een second opinion advocaat opnieuw met een frisse blik naar een zaak te laten kijken. Vaak kan dat leiden tot nieuwe invalshoeken en biedt de second opinion ook echt toegevoegde waarde. Een ieder kan zich weleens blind staren op bepaalde stellingen.

Het kan ook zijn dat de second opinion er juist een bevestiging van is dat uw huidige advocaat simpelweg aan alles heeft gedacht.

Zoals gezegd: bij een second opinion wordt door een advocaat met een frisse blik naar uw dossier gekeken. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot een hele nieuwe alternatieve strategie voor uw zaak. Soms kan bijstand van een nieuwe advocaat ook tot een doorbraak leiden in de zaak, soms door samen met de huidige advocaat tot een minnelijke oplossing te komen met de wederpartij, soms door de zaak over te laten nemen.

Als second opinion advocaat kijk ik volledig onafhankelijk naar de zaak (bijvoorbeeld ook naar een zaak van een rechtsbijstandsverzekeraar) en bespreek ik vooraf met u wat de kosten van de second opinion zullen zijn (en wat het u mogelijk kan opleveren).

Second opinion bij rechtsbijstandsverzekeraar

Het komt nog al eens voor dat klanten het niet eens zijn met de wijze waarop de rechtsbijstandsverzekeraar een dossier heeft behandeld. Rechtsbijstandverzekeraars in Nederland die rechtsbijstandverzekering aanbieden zijn bijvoorbeeld ARAG, SRK en DAS.

Een rechtsbijstandverzekering geeft recht op bijstand bij een juridisch conflict. In de polisvoorwaarden van een rechtsbijstandsverzekeraar is opgenomen dat deze met de zaak kan stoppen op het moment dat er geen redelijke kans op succes is. Er kan daar sprake zijn van een belangenconflict: de rechtsbijstandverzekeraar heeft er belang bij dat zoveel mogelijk zaken worden geschikt of zoveel mogelijk zaken buiten de dekking vallen.Hoewel rechtsbijstandverzekeraars verplicht zijn om dekking te verlenen (als de zaak onder de voorwaarden valt), kan het zo zijn dat de verzekerde voelt alsof de belangen niet optimaal worden behartigd. Dat hoeft overigens niet terecht te zijn, maar het is wel goed om zeker te weten dat jouw zaak op de best mogelijke manier wordt behartigd.

In beginsel mag je als verzekerde de zaak wel voorleggen aan een advocaat, dit om een second opinion.

Op grond van deze regeling hebt u dus als verzekerde het recht om een second opinion te vragen aan een advocaat, op kosten van uw rechtsbijstandverzekeraar. U hebt daarbij vrije advocaatkeuze. De Europese regels over vrije advocaatkeuze zijn neergelegd in een (Richtlijn 87/344/EEG). Bovendien heeft het Hof van Justitie prejudiciële vragen beantwoord, dit op verzoek van de Hoge Raad. Kort gezegd: de verzekerde heeft op grond van artikel 4:67 lid 1 onder a Wft recht op vrije advocaatkeuze. ,