11 juni 2022

Second opinion van een advocaat

Categorie: Procederen

Als advocaat gespecialiseerd in procesrecht geef ik op regelmatig een second opinion af. Er is vaak wat weerstand om aan een advocaat second opinion te vragen, omdat de klant het moeilijk vindt  dit verzoek tegenover zijn/haar huidige advocaat te rechtvaardigen. Vaak hoor ik als second opinion advocaat dat de cliënt voelt alsof hij daarmee zijn huidige advocaat ‘verraadt’, maar dat is ten onrechte. De behandelend advocaat weet als professional dat zijn klant het recht heeft om een second opinion te vragen.

Waarom een second opinion vragen aan een advocaat?

Het is juist goed om een second opinion advocaat opnieuw met een frisse blik naar een zaak te laten kijken. Vaak kan dat leiden tot nieuwe invalshoeken en gezichtspunten en daarmee heeft de second opinion ook echt toegevoegde waarde. Een ieder kan zich weleens blind staren op bepaalde stellingen. Het kan ook zijn dat de second opinion er juist een bevestiging van is dat uw huidige advocaat simpelweg aan alles heeft gedacht.

Zoals gezegd: bij een second opinion wordt door een advocaat met een frisse blik naar uw dossier gekeken. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot een hele nieuwe alternatieve strategie voor uw zaak. Soms kan bijstand van een nieuwe advocaat ook tot een doorbraak leiden in de zaak, soms door samen met de huidige advocaat tot een minnelijke oplossing te komen met de wederpartij, soms door de zaak over te laten nemen.

Als second opinion advocaat kijk ik volledig onafhankelijk naar de zaak (bijvoorbeeld ook naar een zaak van een rechtsbijstandsverzekeraar) en bespreek ik vooraf met u wat de kosten van de second opinion zullen zijn (en wat het u mogelijk kan opleveren).

Recht op second opinion voor verzekerde bij rechtsbijstandsverzekeraar

Het komt nog al eens voor dat klanten het niet eens zijn met de wijze waarop de rechtsbijstandsverzekeraar een dossier heeft behandeld. Rechtsbijstandsverzekeraars in Nederland die rechtsbijstandverzekering aanbieden zijn bijvoorbeeld ARAG, SRK en DAS.

Een rechtsbijstandverzekering geeft recht op bijstand bij een juridisch conflict. In de polisvoorwaarden van een rechtsbijstandsverzekeraar is opgenomen dat deze met de zaak kan stoppen op het moment dat er geen redelijke kans op succes is. Er kan daar sprake zijn van een belangenconflict: de rechtsbijstandsverzekeraar heeft er belang bij dat zoveel mogelijk zaken worden geschikt of zoveel mogelijk zaken buiten de dekking vallen. Hoewel rechtsbijstandsverzekeraars verplicht zijn om dekking te verlenen (als de zaak onder de voorwaarden valt), kan het zo zijn dat de verzekerde voelt alsof de belangen niet optimaal worden behartigd. Dat hoeft overigens niet terecht te zijn, maar het is wel goed om zeker te weten dat jouw zaak op de best mogelijke manier wordt behartigd.

In beginsel mag je als verzekerde van een rechtsbijstandsverzekeraar je zaak  voorleggen aan een advocaat, ook om een second opinion.

Extra reden om een deskundige advocaat om 2nd opinion te vragen

Uit onderzoek is gebleken dat indien meerdere deskundigen onafhankelijk van elkaar een zaak beoordelen dat tot betere oordelen komt. Het is dus zinvol een andere deskundige advocaat ook om zijn oordeel te vragen. Daarmee wordt eventuele overschatting van een zaak of juist een (te) terughoudend oordeel over de zaak in beeld gebracht. Ook bij een inschatting van kansen kan ruis bestaan; iedereen professional ook een advocaat kan door bias of ruis beïnvloedt zijn. Om de kwaliteit van de beoordeling goed uit de verf te laten kome n is een oordeel van een 2e deskundige daarom belangrijk.

Vrije advocaatkeuze als je rechtsbijstandverzekering hebt

Op grond van deze regeling heeft u dus als verzekerde het recht om een second opinion te vragen aan een advocaat, op kosten van uw rechtsbijstandsverzekeraar. U hebt daarbij vrije advocaatkeuze. De Europese regels over vrije advocaatkeuze zijn neergelegd in een (Richtlijn 87/344/EEG).  Kort gezegd: de verzekerde heeft op grond van artikel 4:67 lid 1 onder a Wft recht op vrije advocaatkeuze.