30 december 2017

Second opinion arbeidszaak

Categorie: Arbeidsrecht

Een arbeidsrechtadvocaat kan een second opinion geven over een geschil tussen werkgever en werknemer, de redelijkheid van een ontslag, demotie, salarisverlaging, overplaatsing e.d. Voor een werkgever is het prettig te weten of een ontslag of geschil met een werknemer goed is opgelost en ook een werknemer zal zich beter geïnformeerd voelen als een advocaat arbeidsrecht een second opinion heeft gegeven. Let op: als u een rechtsbijstandverzekering heeft dat heeft u recht op vrije advocaatkeuze voor second opinion.

Second opinion ontslag

Ontslag kan onderling tussen werkgever en werknemer geregeld worden. Maar het ontslag kan ook via de rechter lopen. De vraag is of de ontslagregeling zoals die uiteindelijk geldt redelijk is. Een advocaat arbeidsrecht kan daarover een second opinion geven. Aan de werkgever of de werknemer. Ontslag is nooit leuk maar het is wel prettig om te weten of de ontslagregeling redelijk is, en of de beëindigingsvergoeding redelijk is. Als het UWV toestemming voor ontslag van de werknemer weigert dan kan de werkgever binnen 2 maanden naar de kantonrechter en ontbinding van de arbeidsovereenkomst vragen. Een advocaat arbeidsrecht kan de haalbaarheid van de ontbinding van de arbeidsovereenkomst beoordelen.

Hoger beroep ontslag en second opinion

Van een uitspraak van de kantonrechter over een ontslag kan hoger beroep aangetekend worden. In hoger beroep wordt de arbeidszaak opnieuw behandeld. Voor de haalbaarheid van het hoger beroep in een ontslagzaak is het zinvol een second opinion van een arbeidsrecht advocaat te vragen of een procesadvies van de advocaat. Daar kan de slagingskans van het hoger beroep duidelijk gemaakt. Een arbeidsovereenkomst kan alleen kan worden ontbonden indien daarvoor een redelijke grond bestaat. De rechter in hoger beroep zal het ontslag daaraan opnieuw toetsen.

Advies advocaat demotie of degradatie

Het terugzetten in een lager functie of een salarisverlaging is voor een werkgever vaak lastig. Een arbeidsconflict ligt op de loer. Demotie of salarisverlaging kan ook reden zijn voor een second opinion van een advocaat arbeidsrecht. Dat geldt als de werkgever emolumenten en privileges van een werknemer wil verminderen. Dat ligt gevoelig en het is zinvol met de advocaat arbeidsrecht een goede strategie daarvoor te bespreken.

Wijziging arbeidsvoorwaarden

Ook een typisch onderwerp waar een second opinion van een advocaat arbeidsrecht van pas komt, is wijziging van arbeidsvoorwaarden. En dan gaat het over nadelige wijziging van arbeidsvoorwaarden. Eerst zal vastgesteld moeten worden of de werkgever bevoegd is de arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Er kan een wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen waar er zijn grenzen aan het gebruik maken van dit wijzigingsbeding door de werkgever. In sommige gevallen is instemming van de werknemer nodig voor wijziging van de arbeidsvoorwaarden; vraag het onze advocaat arbeidsrecht.

Overplaatsing door werkgever redelijk?

De werkgever dient bij overplaatsing van een werknemer een redelijk bedrijfsbelang na te streven met het besluit. Daar kan verschillend over gedacht worden. Ook bij nieuwe regeling over functie, arbeidstijden, arbeidsplaats, arbeidsvoorwaarden e.d. moet de werkgever een redelijk afweging van belangen maken. Onder omstandigheden kan er meer van de werkgever verlangd worden. Dit is een onderwerp dat een advocaat arbeidsrecht regelmatig met werkgevers bespreekt om tot een acceptabele regeling voor overplaatsing of arbeidsplaats te komen.

Voor een second opinion spreken wij doorgaans een vaste prijs af. Stel vrijblijvend je vraag over je arbeidszaak of de mogelijkheid van een second opinion.