25 juni 2011

Kwetsen, choqueren en verontrusten, mag dat zomaar?

Categorie: Bestuursrecht

Enige overwegingen van de rechtbank:

“In het maatschappelijk debat moeten gelet op de invulling van het EHRM hiervan ook uitlatingen kunnen worden gedaan die kwetsen, choqueren en verontrusten.

Verdachte begeeft zich door zich op deze wijze uit te laten op de grens van het strafrechtelijk toelaatbare. In het interview zegt verdachte echter ook niets tegen de moslims, maar iets tegen de islam te hebben.

De rechtbank is van oordeel dat de uitlating, bezien in samenhang met de rest van het interview, niet aanzet tot de extreme emotie van diepe afkeer en vijandigheid: haat.”

De uitspraak is te lezen op www.rechtspraak.nl