15 oktober 2015

Startup advocaat over juridische valkuilen

Categorie: Ondernemingsrecht

Een startup company / onderneming moet als beginnende onderneming vaak goed op de kosten letten. Het inwinnen van juridisch advies heeft bij een startup meestal niet de hoogste prioriteit, terwijl duidelijke afspraken voor een startup van groot belang kunnen zijn. Het beperken van je risico’s als bestuurder / ondernemer is lastig zonder juridisch advies, liever goed advies vooraf dan achteraf problemen.

Vaak merk ik als startup advocaat dat de startup grote enthousiasme heeft over zijn nieuwe product/nieuwe idee en bij succes erachter komt dat zaken beter vooraf goed geregeld hadden kunnen zijn, in plaats van achteraf. Te denken valt aan het goed beschermen van intellectuele eigendomsrechten, octrooien, maar ook duidelijke afspraken met de partners en/of geldschieters. Ruzie binnen bestuur aandeelhouder kan funest zijn voor een beginnende ondernemer. Zelfs als je als eenmanszaak opereert, zal je in de meeste gevallen afspraken moeten maken met investeerders / incubators / accelerators / private equity partijen, et cetera.

Bij succes blijken de mondelinge afspraken bij de ene aandeelhouder / partij toch anders geïnterpreteerd te worden door de andere aandeelhouder / partij.

Van groot belang is een goede aandeelhoudersovereenkomst waarin afspraken binnen de startup worden gemaakt, maar ook eenvoudige zaken, zoals algemene voorwaarden, maar ook ten aanzien van de financiering. Het begeleiden van startups door een bank of andere geldschieter als incubator / startup accelerators kan een uitkomst zijn, maar de voorwaarden waarop dat gebeurt kunnen van cruciaal belang zijn. In een term sheet worden de belangrijkste voorwaarden van een investering uiteengezet. Vaak is een vroeg stadium een goede geheimhoudingsovereenkomst onontbeerlijk

Soms is aanvullende financiering nodig en daarvoor zijn voor een startup verschillende mogelijkheden. Natuurlijk kun je naar de bank gaan, maar ook dan is het van belang goed je rechten en je plichten te kennen. Welke zekerheden geef je aan de bank als startup en in hoeverre teken je in privé mee? Als het sowieso een financiering in privé is, welke zekerheden geef je dan? Maar er zijn natuurlijk ook alternatieve financieringsmogelijkheden, zoals crowdfunding en financiering door leningen van bijvoorbeeld kennissen of familie. Bootstrapping (het volledig zonder externe financiering ondernemen) is niet altijd haalbaar en het loont op de lange termijn wellicht niet op (bijvoorbeeld) goed advies te besparen.

Zelfs dan is het goed om vooraf wat te investeren in juridische deugdelijke documentatie.

Als advocaat startup begrijp ik dat zekerheid over de kosten dan van belang is. Vaste prijzen zijn mogelijk en ook op andere vlakken kunnen afspraken gemaakt worden. Je kan altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

http://www.ondernemersplein.nl/artikel/de-eenmanszaak/