7 januari 2016

Startup: waar moet je aan denken?

Categorie: Ondernemingsrecht

Een van de eerste stappen die je als startup moet nemen is dat relevante wet- en regelgeving dient te worden nagegaan. Het kan namelijk zijn dat jouw idee niet uitvoerbaar is op de manier, zoals jij die al dan niet met partners voor ogen hebt door lokale, nationale of Europese regelgeving.

Veel startups maken in de praktijk graag gebruik van online data en/of verwerker gebruikersdata. De privacy wet- en regelgeving is, met name in Europa, volop in ontwikkeling, dus het is aan te raden dit als startup goed in de gaten te houden.

Startup en rechtsvorm

Een van de eerste momenten dat je als startup in aanraking komt met een advocaat startup is bij het vastleggen van de rechtsvorm van je startup.

Het is van belang dat je je als startup goed laat adviseren over de verschillende typen rechtsvormen. Kies je bijvoorbeeld voor een vof, een eenmanszaak of een besloten vennootschap? Met de invoering van de zogenaamde “Flex B.V.” in oktober 2012 is veel verandert en is de B.V. getracht aantrekkelijker te maken voor – onder andere – startups.

Startup en registratie merknaam en logo

Daarnaast kun je als startup je merknaam en het logo van je startup beter op tijd vastleggen, voordat je erachter komt dat iemand anders al iets vergelijkbaars heeft vastgelegd en jij de naam of designs van je startup moet aanpassen.

Startup en aangaan overeenkomsten

Een advocaat startup kan vanuit zijn professie goed bekijken of een overeenkomst van een investeerder ook in jouw belang is en wijst je op de voor- en nadelen voordat je uit enthousiasme een overhaaste beslissing maakt. Vervolgens dienen afspraken te worden vastgelegd in een zogenoemde aandeelhoudersovereenkomst.