6 november 2022

Stock Appreciation Rights (SARs) – De voordelen voor werkgevers op een rij

Categorie: Stock Appreciation Rights

Ondernemingen kunnen moeilijkheden ondervinden in het aantrekken en behouden van talentvol personeel. Bovendien neemt talent niet altijd meer genoegen met salaris maar wordt er ook vaak een toekomstgerichte beloning verwacht. Start-ups en scale-ups zijn vaak niet in de gelegenheid hoge salarissen aan te bieden wegens liquiditeitsbehoefte. Om deze reden bieden steeds meer ondernemingen alternatieve beloningen aan, zoals Stock Appreciation Rights (SARs).  Een SARs is vorderingsrecht op de onderneming waarvan de waarde is gekoppeld aan de waarde van de aandelen in de vennootschap. 

Lees in de blog over Stock Appreciation Rights over de voor- en nadelen van SARs. In onderstaande blog zal ondernemingsrecht advocaat Dirk de Waard extra verdieping verschaffen waarom SARs aantrekkelijk zijn voor de werkgever.

In het kort zijn SARs voor werkgevers aantrekkelijk om de volgende redenen:

  1. Fiscaal voordeel
  2. Flexibiliteit
  3. Binding van talent en personeel aan je bedrijf
  4. Het voorbehoud van vennootschapsrechtelijke rechten en plichten

1 | Fiscaal voordeel

Ten eerste zijn de uitgekeerde bedragen fiscaal aftrekbaar van de winst van de onderneming. Hierbij komen echter wel uitzonderingen kijken, bijvoorbeeld wanneer de werknemer een jaarloon van meer dan een half miljoen per jaar ontvangt. Bovendien kwalificeert de uitkering die de werknemer op de SARs ontvangt als loon, zodat hier loonbelasting op dient te worden ingehouden. Dit alles leidt ertoe dat SARs doorgaans fiscaal aantrekkelijker zijn dan andere vormen van winstparticipatie zoals aandelen of aandelenopties. Kortom, de aftrekbaarheid maakt SARs een fiscaal aantrekkelijk instrument voor ondernemingen.

2 | Flexibiliteit

De juridische regeling van SARs vindt plaats door middel van een overeenkomst tussen de werkgever en werknemer. Doordat er sprake is van een onderhands contract is hierbij geen notaris betrokken en genieten de partijen de vrijheid om het contract zelf vorm te geven. Als gevolg van deze vrijheid heeft de werkgever dus ruimte om SARs op maat aan zijn medewerkers te bieden. Veelgebruikte clausules waar de werkgever doorgaans verstandig aan doet om die op te nemen betreffen de uitsluiting van de overdraagbaarheid van de SARs en de mogelijkheid tot uitoefening van de SARs. Door de overdraagbaarheid juridisch uit te sluiten zal de werknemer de SARs niet kunnen vervreemden (lees: doorverkopen), waardoor hij gebonden wordt aan de onderneming. Wat betreft het tweede geval kan de werkgever een bepaling opnemen dat de werknemer alleen zijn SARs kan uitoefenen indien hij in dienstverband is. Ook hierdoor bindt de werkgever zijn werknemer aan zich. 

Tot slot wordt de flexibiliteit van SARs in de praktijk ook gebruikt in combinatie met het aanbieden van aandelen opties als vorm van winstparticipatie. De uitbetaling in geld door de SARs zal de werknemer liquiditeit verschaffen die hij op zijn beurt kan gebruiken om gebruik te maken van de opties op aandelen. Dit worden ook wel tandem SARs genoemd.

3 | Binding van talent en personeel aan je onderneming

Het aantrekken en behouden van talent is een cruciale drijfveer voor ondernemingen. SARs is een goed ‘equity-related’ instrument waarmee werknemers kunnen participeren in de winst. Bovendien kan de werkgever, zoals besproken onder punt 2, de bepalingen zelf opstellen waardoor hij zijn werknemers beloont om loyaal te blijven aan het bedrijf. Daarnaast werkt dit ook motiverend, de werkgever wordt immers rijkelijker beloond wanneer de onderneming floreert.

4 | Voorbehoud van vennootschapsrechtelijke rechten en plichten

Een ander groot voordeel aan de SARs voor de werkgever is dat er geen vennootschapsrechtelijke rechten aan zijn verbonden. Zo onthouden SARs werknemers van stemrecht tijdens de algemene vergadering, zoals het geval zou zijn bij de uitkering van aandelen als vorm van winstparticipatie. Dit sluit wederom aan bij de flexibiliteit van SARs. 

Contact

Al om al is het uitkeren van Stock Appreciation Rights een fiscaal interessante optie voor ondernemingen om hun werknemers te belonen en te behouden zonder verlies van zeggenschap. Bij Blenheim zijn wij gespecialiseerd in overeenkomsten zoals Stock Appreciation Rights en adviseren wij u hier graag verder over. Neem contact met ons op indien u een voorbeeld van een Stock Appreciation Rights overeenkomst wilt bespreken.