10 januari 2019

Te veel krediet gekregen?

Categorie: Financieel recht

Banken mogen hun klanten niet te veel krediet verstrekken. Het inkomen van hun klanten moet toereikend zijn om de hoogte van het krediet te kunnen dragen. Banken worden verplicht gesteld om de hoogte van het kredietbedrag af te stemmen op het inkomen van haar klanten.

Dat die controle niet altijd goed bleek te gaan, is recentelijk aan de orde gekomen bij de bank “International Card Services B.V.” die een boete van de Autoriteit Financiële Markten heeft ontvangen van maar liefst EUR 2.400.000. Uit onderzoek van de AFM bleek dat bij ICS klanten 15% meer betalingen met een creditcard mochten doen dan volgens het kredietlimiet was toegestaan. Daarnaast bleek dat er ICS ook geen rekening hield met eventuele kosten voor kinderen van de klant.

Omdat de klanten van ICS daardoor te veel hadden gespendeerd, zijn sommige klanten in betalingsproblemen terecht gekomen. ICS heeft reeds aangegeven dat zij de gedupeerde klanten een compensatie zullen aanbieden.

Hoe wordt de maximale krediethoogte vastgesteld?

Heeft u teveel krediet gekregen? Op basis van verschillende gedragscodes van onder meer de Nederlandse Vereniging van Banken, de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland en de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie wordt bepaald wat een verantwoorde kredietverlening is. Hierbij wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met andere schulden, vaste lasten zoals het hebben van kinderen, hypothecair krediet, etc. Het uitgangspunt is de zogenaamde leennorm.

Dit is de basisnorm plus 15% van het netto-inkomen, na aftrek van de normwoonlast en de basisnorm.

Het bedrag dat uit deze formule komt moet beschikbaar blijven voor het levensonderhoud.