20 februari 2020

Te weinig huurinkomsten uit uw bedrijfsruimte? Laat de huurprijs nader vaststellen!

Categorie: Bestuursrecht

Bij het aangaan van een huurovereenkomst ten aanzien van een bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW (detailhandelsbedrijfsruimte) wordt doorgaans een huurprijs overeengekomen op basis van de omstandigheden van het moment van contracteren. Na verloop van tijd kan het zo zijn dat de overeengekomen huurprijs niet meer actueel is. Een veel gestelde vraag is dan of er een manier is om meer huurinkomsten te genereren en zo de beleggingswaarde van de verhuurde zaak te verhogen. Dat kan! In dit blog zal ik de nadere huurprijsvaststelling bespreken.

Wanneer nadere huurprijs vaststellen?

Het nader vaststellen van de huurprijs kan niet altijd. De hoofdregel is dat de huurprijs nader vastgesteld kan worden op het moment dat de eerste bepaalde huurperiode is afgelopen. Dat kan dan zijn zodra een proefperiode van bijvoorbeeld een jaar is afgelopen, na drie jaar in het geval de kantonrechter daarvoor goedkeuring heeft gegeven, of na vijf jaar of een langere eerste huurperiode.

Hoe zit dat dan met een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd? Ook dan kan na ommekomst van een eerste periode van vijf jaar een nadere huurprijsvaststelling worden gevorderd.

Na het aanvangen van een procedure om de huurprijs nader vast te stellen, geldt een afkoelperiode van vijf jaar, waarna er weer een zelfde vordering kan worden ingesteld.

Hoe kan je nadere huurprijs vaststellen?

Een nadere huurprijs vaststellen gebeurt in principe in een bodemprocedure. Er kan overigens ook een voorschot op de (hogere) huurprijs worden gevorderd in kort geding. De kort gedingrechter zal dan vooruitlopend op een bodemprocedure inschatten wat de bodemrechter zou oordelen in een bodemprocedure.

Een vordering tot nadere huurprijsvaststelling is pas ontvankelijk als de huurder en verhuurder voorafgaand aan de vordering gezamenlijk een of meerdere deskundigen hebben aangewezen die hebben geadviseerd over de nadere huurprijs. Een voorbeeld van zo’n deskundige is een bedrijfsmakelaar die specifieke deskundigheid op het gebied van nadere huurprijsvaststellingsprocedures bezit. Verleent de huurder (of verhuurder) geen medewerking? Dan kan de rechter een deskundige benoemen op verzoek van degene die een nadere huurprijs wil laten vaststellen.

De benoemde deskundige zal dan kortweg de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimten ter plaatse van de afgelopen vijf jaar in kaart brengen en vergelijken met de geldende huurprijs. De deskundige houdt dan rekening met de ligging, indeling, kwaliteit, bereikbaarheid en voorzieningen van de bedrijfsruimten. De door de deskundige geconstateerde vierkante meterprijs wordt tot slot vergeleken met de geldende huurprijs, waarna de deskundige een nieuwe huurprijs kan neerleggen in een deskundigenrapport. Als de rechter het eens is met de inhoud van het deskundigenrapport, zal hij vervolgens de nadere huurprijs vastleggen in een vonnis.

Huurverhoging of huurverlaging?

Zowel de huurder als de verhuurder kunnen een vordering tot het vaststellen van een nadere huurprijs indienen. Een nadere huurprijsvaststellingsprocedure kan tot zowel een huurverlaging als een huurverhoging uitdraaien.

Mocht u naar aanleiding van dit blog vragen hebben over het nader vaststellen van de huurprijs van een detailhandelbedrijfsruimte, neem dan vrijblijvend contact op met Blenheim. Wij helpen u graag!