9 januari 2015

Tips voor revisiegesprek renteswaps banken

Categorie: Renteswaps

Iedere bank pakt de revisiegesprekken anders aan. Rabobank heeft bijvoorbeeld een eigen “taskforce rentederivaten” en geeft aan eerst alles te willen onderzoeken, voordat met klanten in gesprek wordt gegaan over deze derivaten. Veelal wil Rabobank niet op voorhand de uitkomst van dat onderzoek aan de klant geven, waardoor de klant (terecht) aangeeft overvallen te worden in een revisiegesprek. Het is dan zaak uw juridische positie goed te kennen, want de uitkomst van het revisiegesprek hoeft natuurlijk niet in lijn te zijn met de rechtspraak over renteswaps tot nu toe.

Bij ING Bank is het vaak lang wachten is voordat er een uitkomst is op een dergelijk onderzoek.

Mijn ervaring tot nu toe is dat in gesprekken door banken vaak een gekleurd beeld neergezet. Het is daarbij goed te bedenken dat de bank toetst of haar eigen dienstverlening passend is geweest. Bedacht moet worden dat dit ook kan worden uitgelegd als een slager die zijn eigen vlees keurt.

Renteswap nog wel passend?

Banken geven aan dat zij in een dergelijk gesprek zullen toetsen of de renteswap nog past bij de actuele en de toekomstige situatie. Ook wordt gekeken naar hoe de renteswap tot stand is gekomen en of de bank daar wel zorgvuldig bij heeft gehandeld.

De AFM heeft daarover zelf aangegeven dat de AFM van banken verwacht dat zij bij niet-passend advies en/of onzorgvuldigheid verwacht dat banken oplossingen bieden. Zij voert aan dat van banken verwacht mag worden dat zij het belang van de klant centraal stellen, ook als de klant een MKB onderneming is.

Vooral bij dringende continuïteitsproblemen heeft de AFM aangegeven dat zij verwacht dat een oplossing wordt geboden. Dat geldt te meer als er sprake is van bijvoorbeeld een overhedge of een open positie.Maar dat zijn niet de enige problemen. Te denken valt aan de negatieve marktwaarde die gedwongen is gerealiseerd, en een andere veel gehoorde klacht is dat het MKB juist helemaal vast zin aan renteswaps, maar ook dat banken de opslag zomaar hebben verhoogd.

Eerder besprak ik dat het niet altijd eenvoudig is om een renteswap te beëindigen, hetgeen te lezen is in “Hoe beëindig ik een renteswap”.

Juridische positie renteswap

Voordat een dergelijk gesprek wordt ingegaan, is het aan te raden eerst uw juridische positie te laten toetsen door een advocaat financieel recht. De ervaring is namelijk dat banken vooral op de voor hen positieve uitspraken in rechtspraak wijzen. Het is dan goed te weten wat uw positie is (of u misschien wel recht hebt op schadevergoeding) en dat u kunt aangeven dat het standpunt van de bank niet klopt.Wijzigingen in de overeenkomst kunnen grote (financiële) gevolgen hebben.

Advies advocaat over renteswap

Als advocaat gespecialiseerd in renteswaps, kan ik u zowel bijstaan bij een gesprek als kan ik u op voorhand voorbereiden op een dergelijk gesprek. Indien u een renteswap heeft en een dergelijk gesprek aangaat, kunt u natuurlijk altijd vrijblijvend contact met mij opnemen.

http://www.advocaten-amsterdam.nl/nl/advocaten/hedwig-delescen