1 februari 2016

Toetsing DNB van bestuurders, commissarissen en andere beleidsbepalers

Categorie: Financieel recht

De Nederlandsche Bank heeft eind 2015 aangekondigd dat er een aantal wijzigingen zullen plaatsvinden in het toetsingsproces voor bestuurders, commissarissen en andere beleidsbepalers door De Nederlandsche Bank en/of de Autoriteit Financiële Markten.

Als advocaat DNB bespreek ik deze belangrijke wijzigingen: de aanpassingen in het toetsingsproces van DNB zullen gevolgen hebben voor mijn cliënten.

De veranderingen zullen vooral worden doorgevoerd op het gebied van het verbeteren van het toetsingsproces zélf. De formele vereisten zullen ongeveer hetzelfde blijven.

Waarom worden bestuurders door DNB getoetst?

Bestuurders, commissarissen en andere beleidsbepalers worden gecontroleerd op hun betrouwbaarheid en geschiktheid om op deze manier een integere financiële sector te creëren.

Verschillende toetsen

Er is een verschil tussen de aanvangstoets en hertoetsing. Een aanvangstoets zal plaatsvinden bij iedere potentiële beleidsbepaler die een nieuwe functie wil bekleden of zal gaan bekleden. Het kan ook zijn dat er een hertoetsing dient plaats te vinden. Dit laatste zal alleen in uitzonderlijke gevallen plaatsvinden. Het betreft enkel de zittende functionarissen.

Hoe verloopt het toetsingsproces en wat zijn de formele vereisten?

Zoals hierboven is aangegeven, zullen er geen veranderingen plaatsvinden in de formele vereisten, maar zullen er een aantal verbeteringen plaatsvinden in het proces zelf.

Ten eerste zullen er (meer) informatiebijeenkomsten worden georganiseerd, zodat bestuurders, commissarissen en andere beleidsbepalers beter op de hoogte zijn van de formele vereisten van dit toetsingsproces en hoe het in zijn werk gaat.Ten tweede kan een belangenbehartiger meegaan naar de gesprekken met De Nederlandse Bank en/of de Autoriteit Financiële Markten.

Dat kan een advocaat (financieel recht) zijn.

Bent u (potentieel) bestuurder en hebt u te maken met het toetsingsproces van DNB of AFM, dan kunt u gerust contact opnemen met één van onze financieel recht advocaten bij Blenheim.

http://www.blenheim.nl/nl