31 mei 2012

Update advocaat bestuursrecht; bezwaar maken tegen komst van een concurrent

Categorie: Bestuursrecht

Advocaat bestuursrecht bespreekt marktverstoring door komst nieuwe detailhandel

Een concurrent zal proberen een nieuwkomer van de markt te weren. Ook een uitbreiding van een supermarkt kan voor omzetverlies zorgen. Ook een ondernemersvereniging zal de belangen van de bestaande detailhandel willen beschermen. Hoe houdt je de concurrent tegen? De rechter moet er soms aan te pas komen. Eeen belanghebbende kan bezwaar of beroep aantekenen tegen een besluit. En in een spoedeisend geval een voorlopige voorziening vorderen bij de bestuursrechter. Twee gevallen over concurrentie op het scherpst van de snede.

Bezwaar maken tegen vestiging concurrent

Een eigenaar van twee tankstations is niet blij met de komst van een nieuw tankstation. De gemeente Waalwijk maakt dat mogelijk met de wijziging van een bestemmingsplan. Er werd aangevoerd dat er geen “planologische ruimte “is voor een extra tankstation. Nog een tankstation zou “marktverstorend” werken. De Raad van State moest er aan te pas komen. In de uitspraak van 28 december 2011 (zaak 201100095/1/R3) oordeelde de Raad van State in hoger beroep dat alleen als sprake zou zijn van een duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau de overheid regulerend moet optreden. In het kader daarvan kan een distributie planologisch onderzoek (DPO)nodig zijn als sprake is van “gegronde vrees voor duurzame ontwrichting van het voorzieningsniveau”. Die situatie doet zich volgens de rechter hier niet voor, ondanks de vrees voor prijsconcurrentie en daling van omzet van een concurrent.

Winkeliersvereniging maakt bezwaar tegen nieuw winkelvestiging

Ook een belangenvereniging kan beroep aantekenen tegen (de herziening van) een bestemmingsplan. Dat moet wel passen binnen de doelstelling van de bvereniging. Een retailvereniging in Breda was aldaar tegen de vestiging van megasupermarkt en detailhandel in niet-dagelijkse artikelen bij het voetbalstadion. Een distributie planologisch onderzoek (DPO) zou de vestigingslocatie ondersteunen. De detailhandelsvereniging vreest duurzame ontwrichting. Ook hier moest de Raad van State er aan te pas komen.

Criteria beoordeling bezwaar detailhandel door rechter

In de uitspraak van 18 januari 2012 (zaak 201008612/1/R3) is de belangrijkste overweging van de Raad van State dat als doorslaggevend criterium voor de toets of sprake is van duurzame ontwrichting van bestaande voorzieningen geldt: of voor de inwoners van een bepaald gebied een voldoende voorzieningenniveau behouden blijft in die zin dat zij op een aanvaardbare afstand van hun woonplaats hun dagelijkse boodschappen kunnen doen. Het ontstaan van overaanbod speelt geen doorslaggevende rol volgens de Raad van State.
Daar zal een tegenstander van nieuw vestigingsplannen zijn bezwaren dus op moeten concentreren. Een onderzoeksbureau voor ruimtelijk ordening kan dit onderzoeken en daarover rapporteren. Bijvoorbeeld in een distributie planologisch onderzoek. Mail vrijblijvend je vraag naar advocaat bestuursrecht Mark van Weeren.